Služby obce Huslenky

Informace, kontakty

 • Služby Obce Huslenky, s.r.o.
 • Huslenky čp. 699
 • IČO: 26823900
 • DIČ: CZ26823900
 • Jednatelé společnosti: Mgr. Jarmila Kopecká, Ing. Josef Václavík
 • Ředitelka společnosti: Petra Sívková
 • Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25888
 • Jediným společníkem a vlastníkem firmy je Obec Huslenky.

Kontakty:

 • Správce budov: 737 238 494
 • Sečení travnatých ploch, zemní práce - mistr: 737 238 491
 • Doprava materiálů, dřeva – řidič: 737 238 492
 • Realizace vodovodních přípojek: 737 238 491
 • Opravy poruch na vodovodu: 737 238 492 nebo 737 238 496
 • Kancelář - mobil: 737 238 265
 • Kancelář - pevná linka: 571 445 197
 • FAX: 571 445 251
 • sluzby.huslenky@tiscali.cz

Práce a služby prováděné pro Obec Huslenky:

 • Odpadové hospodářství – svoz směsného odpadu, zabezpečení recyklace, organizace svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
 • Údržba místních komunikací – údržba a drobné opravy komunikací v letním a zimním období dle pasportu cest
 • Provozování a údržba obecního vodovodu včetně provádění staveb, jejich změn a ostatních činností v oblasti vodovodu
 • Správa obecních budov
 • Provádění drobných stavebních úprav na budovách v majetku obce Huslenky
 • Práce pro Obec Huslenky na základě jejich požadavků včetně zajišťování subdodávek

Služby poskytované občanům:

 • Realizace domovních vodovodních přípojek (možnost zajištění projektové dokumentace)
 • Dopravu materiálů, dřeva (V3S)
 • SZemní práce (VOLVO)
 • Sečení travnatých ploch (ZETOR)