Aktuality

3.6.2008 » Jarmark v Huslenkách
  Základní škola a obec Huslenky vás srdečně zvou na
  JARMARK aneb škola plná řemesel
  který se koná v neděli 15. června 2008 od 14 hodin
  v areálu školy Huslenky - Bařiny

  PROGRAM:
  DAREBAND - živé vystoupení oblíbené kapely
  Huslenský školní sbor s cimbálem
  Ukázky výrobků našich žáků z projektu „Řemeslo má zlaté dno“. Řemeslníci ze široka a daleka přijedou ukázat své umění, nabídnout výrobky a některá řemesla si budete moci i vyzkoušet.

  Chystá se k nám:
  KOVÁŘ - ŘEZBÁŘ - KOŠÍKÁŘ - PŘADLENA - TKADLENA - KROJOVÁ KRAJKÁŘKA - HRNČÍŘI - KOLÁŘI - PAPÍRNÍCI - PÍŠŤALKÁŘ - MALÍŘKA HEDVÁBÍ - SVÍČKAŘ - DRÁTENÍK a další.

  Pivo - limo - zmrzlina - občerstvení

  Výtěžek JARMARKU bude použit na projekty školy.

 • příloha
9.5.2008 » Výlet na Ztracenec
  V neděli 11. května 2008 se bude konat u památníku na Ztracenci již tradiční setkání čechů a slováků, abychom si společně připoměli ukončení 2. světové války a především utužili vztahy s našimi družebními obcemi. Sraz účastníků v 6:30 hod. u Váhy. Doprava pro starší občany bude zajištěna Avií SDH Huslenky až na Kasárna. Ostatní účastníci (co se nevlezou do Avie) pojedou vlakem - odjezd v 6:43 hod. ze stanice Huslenky (Darebňa) a v 6:48 hod. ze stanice Huslenky - Zastávka na konečnou do Velkých Karlovic. Odtud odveze Avia SDH Huslenky zbytek účastníků až k hotelu Fran. Začátek pietního aktu u "Tří křížů" na Ztracenci bude v rozmezí 10:30 - 11:00 hodin. Zpáteční cesta dle vlastního programu.
30.4.2008 » Informace ČD- pozor změna
  ČD upozorňují, že výluka tratové kojeje ve směru Vsetín - Velké Karlovice potrvá do pondělí 5.května 2008. Cestující budou přepraveni náhradní autobusovou dopravou.
28.4.2008 » Smlouvy o dodávce vody z vodovodu
  Žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu a nemají ještě uzavřenou smlouvu o odběru vody, aby se dostavili do kanceláře Služeb Obce Huslenky, s.r.o. k jejímu uzavření. Smlouvu lze na požádání zaslat i poštou. Ke smlouvě musí občan doložit kopii listu vlastnického nebo sepíše čestné prohlášení o vlastnictví nemovitosti. Informace na telefonu 571445197 Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody.
10.4.2008 » Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Huslenky
  O b e c n í ú ř a d H u s l e n k y V Huslenkách 24. dubna 2008 č.j. OUH 303/2008 Členové zastupitelstva obce Občané obce POZVÁNKA Starosta obce Huslenky svolává podle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ VE PONDĚLÍ DNE 5. KVĚTNA 2008 V 18.00 HOD. V HUSLENKÁCH V RESTAURACI „POD ČERNÝM“ (SÁL RESTAURACE) Podle §93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) veřejné. Program: 1. Zahájení – účast, schválení programu 2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 3. Kontrola usnesení a zápisu 11. zasedání ZO ze dne 17. března 2008 4. Návrhy změn územního plánu 5. Úprava měsíčních odměn pro členy zastupitelstva 6. Prodej parcely č. 6814/64 o výměře 786m2 a parcela č. 6814/65 o výměře 785m2 7. Projekt „Čistá řeka Bečva – kanalizace Huslenky II etapa“ 8. ZŠ Huslenky – Bařiny vestavba podkroví , finanční spoluúčast obce. 9. Smlouva o půjčce ve smyslu ustanovení §657Obč. Zák. ve znění platných předpisů SOH s.r.o. na nákup traktoru zn. Zetor 9641 10. Odprodej části parcel č. 16237/2 výměra 373m2 – orná půda a p.č. 1623 o výměře 104m2 – orná půda 11. Záměr prodeje parcely č 15820 v k.u.Huslenky (Škrádné) 12. Rozpočtová změna č. 1 13. Informace 14. Připomínky členů zastupitelstva 15 . Usnesení, závěr Surala Oldřich starosta obce Huslenky
 • příloha
25.3.2008 » Na webu byl spuštěn nový modul HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
  V rámci zvyšování kvality služeb pro občany a především jejich informovanosti, byl na našich stránkách spuštěn modul HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU, kde budou zveřejňována veškerá hlášení místního rozhlasu, mimo krátkodobých prodejních akcí.

  Pro pokračování na přehled HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU klikni zde...

V databázi AKTUALITY je celkem 208 záznamů.

Pokud hledáte starší záznam, přejděte do archivu aktualit