Aktuality

30.4.2008 » Informace ČD- pozor změna
  ČD upozorňují, že výluka tratové kojeje ve směru Vsetín - Velké Karlovice potrvá do pondělí 5.května 2008. Cestující budou přepraveni náhradní autobusovou dopravou.
28.4.2008 » Smlouvy o dodávce vody z vodovodu
  Žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu a nemají ještě uzavřenou smlouvu o odběru vody, aby se dostavili do kanceláře Služeb Obce Huslenky, s.r.o. k jejímu uzavření. Smlouvu lze na požádání zaslat i poštou. Ke smlouvě musí občan doložit kopii listu vlastnického nebo sepíše čestné prohlášení o vlastnictví nemovitosti. Informace na telefonu 571445197 Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody.
10.4.2008 » Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Huslenky
  O b e c n í ú ř a d H u s l e n k y V Huslenkách 24. dubna 2008 č.j. OUH 303/2008 Členové zastupitelstva obce Občané obce POZVÁNKA Starosta obce Huslenky svolává podle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ VE PONDĚLÍ DNE 5. KVĚTNA 2008 V 18.00 HOD. V HUSLENKÁCH V RESTAURACI „POD ČERNÝM“ (SÁL RESTAURACE) Podle §93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) veřejné. Program: 1. Zahájení – účast, schválení programu 2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 3. Kontrola usnesení a zápisu 11. zasedání ZO ze dne 17. března 2008 4. Návrhy změn územního plánu 5. Úprava měsíčních odměn pro členy zastupitelstva 6. Prodej parcely č. 6814/64 o výměře 786m2 a parcela č. 6814/65 o výměře 785m2 7. Projekt „Čistá řeka Bečva – kanalizace Huslenky II etapa“ 8. ZŠ Huslenky – Bařiny vestavba podkroví , finanční spoluúčast obce. 9. Smlouva o půjčce ve smyslu ustanovení §657Obč. Zák. ve znění platných předpisů SOH s.r.o. na nákup traktoru zn. Zetor 9641 10. Odprodej části parcel č. 16237/2 výměra 373m2 – orná půda a p.č. 1623 o výměře 104m2 – orná půda 11. Záměr prodeje parcely č 15820 v k.u.Huslenky (Škrádné) 12. Rozpočtová změna č. 1 13. Informace 14. Připomínky členů zastupitelstva 15 . Usnesení, závěr Surala Oldřich starosta obce Huslenky
 • příloha
25.3.2008 » Na webu byl spuštěn nový modul HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
  V rámci zvyšování kvality služeb pro občany a především jejich informovanosti, byl na našich stránkách spuštěn modul HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU, kde budou zveřejňována veškerá hlášení místního rozhlasu, mimo krátkodobých prodejních akcí.

  Pro pokračování na přehled HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU klikni zde...
23.3.2008 » Cukrárna u Váhy je opět v provozu
  Cukrárnu převzala po původním provozovateli Radku Šimčíkovi firma DK Impex CZ s.r.o. Otevírací doba je: pondělí - neděle od 8:30 do 17:30 a od dubna bude upravena na "letní provoz".
12.3.2008 » Pozor na podvodníky se službou Servis 24 České spořitelny
  Pozor na podvodné emaily, které se snaží z potencionálních obětí vylákat přihlašovací údaje do služby servis24 České Spořitely a také k PINu platební karty! Více informací naleznete v přiloženém souboru nebo na webu www.novinky.cz
 • příloha
7.3.2008 » Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2008
  Dne 22.3.2008 bude probíhat v obci Huslenky tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu od 7 - 11 hodin na garážích Služeb Obce Huslenky, s.r.o.
 • příloha

V databázi AKTUALITY je celkem 169 záznamů.

Pokud hledáte starší záznam, přejděte do archivu aktualit