Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 3,8 °C   Černé 1,9 °C

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Profil zadavatele „Obec Huslenky“ naleznete zde...Zateplení ZŠ Huslenky
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Stav: vybráno
Orientační cena: 3 593 683 Kč bez DPH

Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a stavební úpravy objektu ZŠ Huslenky objekt č.p. 290 na par. č.st.1352 v k.ú. Huslenky zaměřené na zlepšení tepelně technických vlastností, které zahrnují zateplení obvodových stěn, plochých střech, výměnu výplní otvorů a související stavební práce – nemění se účel užívání objektu.

Jedná se o následující práce:

a) výměna stávajících oken za nová okna plastová s maximální hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,15 W/m2K pro rozměr dle normy EN 14351-1 včetně doplňků dle popisu a počtu stanoveným v projektové dokumentaci

b) výměna stávajících dveří za nové hliníkové s maximální hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,4 W/m2K pro rozměr dle normy EN 14351-1 včetně doplňků dle popisu a počtu stanoveným v projektové dokumentaci

c) zateplení svislých obvodových stěn vč. soklu objektu kontaktním zateplovacím systémem – s jádrem z desek šedý polystyren fasádní tl. 120 mm s omítkou tenkovrstvou včetně zateplení ostění, parapetů a nadpraží výplní otvorů, součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,032 W/mK

d) zateplení stěny k půdnímu prostoru kontaktním zateplovacím systémem – min. plsť tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,039 W/mK

e) zateplení stěny k půdnímu prostoru kontaktním zateplovacím systémem – min. plsť tl. 100 mm, součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,039 W/mK

f) zateplení stropní konstrukce min. vlákno tl. 200+100 mm, součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,039 W/mK

g) zateplení podlahy nad větracím prostorem min. plsť tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,039 W/mK

h) zateplení stropní konstrukce minerální vlákno tl. 100 mm, součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,039 W/mK

i) provedení souvisejících klempířských prací, demontáž, dodávka, montáž

j) provedení souvisejících zámečnických prací, demontáž, dodávka, montáž

k) demontáž, montáž a revize hromosvodu

l) provedení ostatních souvisejících prací – demontáž a opětovná montáž svítidel, demontáž a případná dodávka a montáž ostatních prvků umístěných na fasádě, slabouproudých rozvodů

m) statické zajištění objektu

Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.


Zveřejněno od: 24.5.2013
Přihlášky do: 12.6.2013
Nabídky do: 12.6.2013 10:00

Související dokumenty:
 verejna_zakazka_2013-05-24_1373978837.pdf  [ 3,0 MiB ]      soubor otevřen cekem: 195x
 verejna_zakazka_2013-05-24_1373893923.pdf  [ 13,6 MiB ]      soubor otevřen cekem: 174x
 verejna_zakazka_2013-05-24_1369376395.pdf  [ 4,1 MiB ]      soubor otevřen cekem: 263x
 verejna_zakazka_2013-05-24_1369376329.pdf  [ 1,4 MiB ]      soubor otevřen cekem: 280x
 verejna_zakazka_2013-05-24_1369291308.pdf  [ 4,0 MiB ]      soubor otevřen cekem: 193x

Zakázka zobrazena celkem: 1801x
Stránky si právě čte 11 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2018 Obec Huslenky