Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 33,0 °C   Černé 27,0 °C

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Profil zadavatele „Obec Huslenky“ naleznete zde...„Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 – oprava komunikací v katastru obce Huslenky“
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Stav: vybráno
Orientační cena: 1 511 381 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Předmětem zakázky je oprava výše uvedených pěti stavebních objektů komunikací. Základním opatřením je obnova vozovkového krytu a krajnic. Po odstranění krytu vozovky včetně části horních podkladních vrstev a vyrovnání podloží bude proveden nový kryt vozovky. Dále bude provedena oprava systému povrchového odvodnění – vyčištění a zpevnění příkopů a rigolů. Šířka vozovky zůstane zachována, niveleta se zvýší o tloušťku nového krytu (50 mm). Tyto stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2012 Ing. Milanem Koňařem, Slovenská 2034, 755 01 Vsetín, ČKAIT 1301681, kterou si lze do doby níže uvedené za poplatek v elektronické podobě u kontaktní osoby zadavatele převzít. Místo realizace: SO 101 Uherská – U Králů, parc.č. 15704/1 SO 102 Černé – Ke Kuželom, parc.č. 15759/1 SO 103 Kychová – U Čechů, parc.č. 15730 SO 104 Kychová – U Kulků, parc.č. 15745 SO 105 Kychová – Pod Celnicí, parc.č. 15731, vše v katastrálním území Huslenky, obec Huslenky, okres Vsetín

Zveřejněno od: 29.4.2013
Přihlášky do: 10.5.2013
Nabídky do: 15.5.2013 14:00

Související dokumenty:
 verejna_zakazka_2013-04-29_1377779684.pdf  [ 5,0 MiB ]      soubor otevřen cekem: 185x
 verejna_zakazka_2013-04-29_1367227264.pdf  [ 55,1 KiB ]      soubor otevřen cekem: 250x
 verejna_zakazka_2013-04-29_1367227248.pdf  [ 36,4 KiB ]      soubor otevřen cekem: 196x
 verejna_zakazka_2013-04-29_1367227219.pdf  [ 117,6 KiB ]      soubor otevřen cekem: 202x

Zakázka zobrazena celkem: 1804x
Stránky si právě čtou 2 lidé. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2018 Obec Huslenky