Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 31,4 °C   Černé 27,0 °C

Program Huslenkých slavností naleznete zde...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Profil zadavatele „Obec Huslenky“ naleznete zde...Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ Huslenky
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Stav: vybráno
Orientační cena: 806 476 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Rozsah prací je dán soupisem prací, který je přílohou této Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace. Navržený chodník vychází ze stávající polohy a šířky chodníků. Na obou stranách bude chodník ukončen chodníkovým obrubníkem, který bude zapuštěn do nivelety chodníku. Odvodnění bude zajištěno příčným sklonem max.2% chodníku směrem od budovy školky. Komunikace je navržena pro lehké dopravní zatížení. Konstrukce vozovky v příčném řezu je odvozena jen empiricky z katalogu vozovek. Ve smyslu TP 170 (Navrhování pozemních komunikací) je zde navržena konstrukce pro úroveň porušení D2 v zatěžovací třídě CH. Konstrukce chodníku: zámková dlažba (ZD) 60 mm ložní vrstva fr. 4 – 8 (L) 40 mm štěrkodrť fr. 0 – 32 (ŠD) 200 mm separační geotextilie 300 g/m2 Edef,2 = 30 MPa Kód CPV převažujících prací: CPV 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy Jednotlivé konstrukce, stavební práce a profese jsou předmětem projektové dokumentace zpracované projektantem MSS-projekt s.r.o., Karlovo náměstí 5, 120 00 Praha 2, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, zodpovědný projektant Ing. Martin Mynařík, dokumentace byla zpracována v březnu 2013.

Zveřejněno od: 23.5.2014
Přihlášky do: 4.6.2014
Nabídky do: 11.6.2014 15:00

Související dokumenty:
 verejna_zakazka_2014-05-23_1404124597.pdf  [ 3,2 MiB ]      soubor otevřen cekem: 205x
 verejna_zakazka_2014-05-23_1400832640.pdf  [ 102,2 KiB ]      soubor otevřen cekem: 234x

Zakázka zobrazena celkem: 1664x
Stránky si právě čte 7 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky