Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 11,5 °C   Černé 10,5 °C

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Profil zadavatele „Obec Huslenky“ naleznete zde...Huslenky - chodník pro pěší, přechod pro chodce včetně osvětlení přechodu, kanalizační přípojka srážkových vod u č.p.430
Druh podle předmětu: dodávky
Druh podle hodnoty: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Stav: vybráno
Orientační cena: 712 000 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výše uvedené stavby:
Chodník pro pěší Je navržen podél silnice II/487 k lepšímu zpřístupnění k autobusové zastávce. Příčný spád chodníku je 2% ve směru k silnici II/487. Délka navrhované části chodníku je 26,70m. Šířka navrhované části chodníku je 2,0 m. Plocha chodníku je 52,5m2.
Chodník v místě pro přecházení Je navržen podél silnice II/487 s napojen na stávající chodník. Chodník je proveden z důvodu zřízení místa pro přecházení, který řeší přístup k autobusové zastávce. Délka a šířka chodníku je 3 m. Plocha chodníku je 9 m2. V místě chodníku jsou osazeny dva štěrbinové žlaby TZD-Q 220/250/1000 z důvodu průběhu vody v příkopu.
Přechod pro chodce včetně osvětlení přechodu Přechod pro chodce je navržen v místě benzinové pumpy přes silnici II/487.Šiřka přechodu bude 3,0 m a délka mezi obrubami 7,82 m. Obruba u přechodu bude snížena na +20 mm nad niveletou vozovky. Nástupní prostor chodníku bude vyznačen varovným pásem o šířce 400 mm a signálním pásem o šířce 800 mm. Přechod bude označen SDZ č.IP6 na obou stranách a č. V7 provedeného z dvousložkového plastu. Osvětlení přechodu bude řešeno podle projektu.
Kanalizační přípojka srážkových vod Kanalizační přípojka je navržena z důvodu odvedení srážkových vod z chodníku a silnice II/487 do nově vybudované vpusti, která bude ústit do stávající dešťové šachty. Délka kanalizační přípojky je 11 m.
Úprava oplocení V místě stávajícího oplocení bude provedena podezdívka šířky 400 mm a výšky včetně základu 1100 mm. Vrchní výplň budou tvořit dřevěné latě opatřené povrchovým nátěrem. Délka oplocení bude 24,5m.
Přístupové schodiště chodníku Schodiště bude provedené jako betonové monolitické. Délka schodiště bude 5,6 a šířky 1,6 m. Schodiště bude tvořit 6 schodů (výška podstupnice 170 mm a šířka stupnice 300) a podesta délky 2,72 m.


Zveřejněno od: 23.1.2013
Přihlášky do: 29.1.2013
Nabídky do: 4.2.2013 15:00

Související dokumenty:
 verejna_zakazka_2013-01-23_1363862578.pdf  [ 1,7 MiB ]      soubor otevřen cekem: 186x
 verejna_zakazka_2013-01-23_1363862540.pdf  [ 92,8 KiB ]      soubor otevřen cekem: 189x

Zakázka zobrazena celkem: 1705x
Stránky si právě čte 10 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2018 Obec Huslenky