Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 14,9 °C   Černé 16,0 °C


Informace a aktuality:

25.4.2005 » Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území v CHKO Beskydy.
V minulých dnech nás CHKO Beskydy informovala, že na její návrh vzniká zvláště chráněné území (ZCHÚ) v lokalitě naší obce – Přírodní rezervace Losový. Tato rezervace zabírá asi 7 ha plochy v severní části údolí Losový. Vymezení základních podmínek ochrany: 1. Na celém území ZCHÚ je zakázáno: a) hospodařit na pozemcích způsobem vykazujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nenávratně poškozovat původní povrch, b) používat biocity c) povolovat a umísťovat nové stavby, d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování nepůvodních rostlin a živočichů e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě práva sběru lesních plodin a myslivosti (ta je omezena – nebudou zaváděny intenzivní chovy zvěře, prováděno přikrmování a vnadění zvěře, výstavba zařízení k chovu a péči o zvěř a sběr vajec zvěře pernaté) 2. Jen ze souhlasem Správy CHKO Beskydy je možno na území ZCHÚ Losový: a) vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků v rezervaci, hasičů, policie.. b) pořádat sportovní a turistické akce, létat na padácích, rogalech a jezdit na kolech mimo zpevněné komunikace c) zasahovat do vodního režimu a odtokových poměrů d) udržovat a rekonstruovat stávající komunikace e) hnojit pozemky a používat chemické prostředky f) provádět veškeré zásahy a opatření, která nejsou v souladu se schváleným plánem péče, (zalesňování, změny druhů pozemků a jejich využití). Obec Huslenky nemá dobré zkušenosti s prací a jednáním pracovníků různých ochranářských společností - zákaz výstavby, těžby, pořádání sportovních akcí, často nesmyslné až nebezpečné příkazy a zákazy (např. regulace Uherského potoka, kde hrozí podemletí a zborcení jediné přístupové cesty) a další. Máme za to, že místní lidé tuto krajinu tvořili po staletí. A jestli se dnes někomu tento výsledek líbí, tak je to důkazem, že svou práci dělali a dobře. Těžko se pak můžeme smiřovat s tím, že „někdo z centrální Afriky chce poučovat eskymáky, jak mají stavět ze sněhu své iglú“. Těžko se smiřujeme s tím, že někdo jedním škrkem pera sníží cenu našich nemovitostí na cenu nulovou. Jestli se někomu můj dům, moje parcela, můj les, líbí, ať si ji koupí za tržní cenu, nebo ať doplácí majiteli rozdíl ušlého zisku. Tak, jak se to děje v jiných demokratických zemích. Doposud jsem měl za to, že doba, kdy jsme sice byli majiteli mnoha nemovitostí, ale hospodařili s nimi a zisk brali jiní, je dávno pryč. Někdy však o tom začínám pochybovat. O vzniku nového ZCHÚ v Losovým chceme jednat na Obecní radě. Jestli se však s uvedeným problémem chcete seznámit podrobněji, můžete navštívit OÚ Huslenky, kde Vám budou poskytnuty nám známé informace a kde se můžete k danému případu vyjádřit. J.Pokorný
Vložil: 25.4.2005 00:00:00

14.6.2018 » Oslava 100. výročí konce I. světové války více...
11.6.2018 » Výstava "Svět kostiček" více...
8.6.2018 » Statistické údaje o nezaměstnanosti více...
5.6.2018 » Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Huslenky více...
1.6.2018 » SBĚRNÝ DVŮR - středa 6.6. 2018 - otevřeno od 6 - 17 hodin více...
1.6.2018 » SBĚRNÝ DVŮR - sobota 2.6. 2018- otevřeno od 7-11 hodin více...
30.5.2018 » přehled akcí v měsíci červnu-Zlínský kraj více...
30.5.2018 » Vsetínský krpec více...
30.5.2018 » Vsetínský krpec více...
29.5.2018 » Záměr obce Huslenky - prodej části pozemku více...
29.5.2018 » Záměr obce Huslenky - prodej části pozemku více...
28.5.2018 » poutní zájezd na Svatý Hostýn i pro hůře se pohybující občany více...
28.5.2018 » zahradní slavnost více...
28.5.2018 » pozvání na koncert více...
28.5.2018 » prodej kuřic více...
14.5.2018 » pochod-Okolo Huslenek více...
14.5.2018 » Vsetínská noc více...
14.5.2018 » Květinová slavnost Lešná více...
10.5.2018 » Statistické údaje o nezaměstnanosti více...
9.5.2018 » hledá se pes více...
9.5.2018 » Informace pro chovatele hospodářských zvířat více...
9.5.2018 » Výroba dřevěných píšťalek, lžic.... více...
7.5.2018 » Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Huslenky více...
4.5.2018 » Upozornění na podvodné jednání více...
2.5.2018 » SBĚRNÝ DVŮR - sobota 5.5. 2018- otevřeno od 7-11 hodin více...
2.5.2018 » SBĚRNÝ DVŮR - středa 2.5.2018 - otevřeno od 6-17 hodin více...
2.5.2018 » Vzorek vody z 23.4.2018-vodovod Huslenky více...
30.4.2018 » Diakonie pořádá sbírku šatstva více...
30.4.2018 » Setkání na Ztracenci více...
27.4.2018 » Veřejná zakázka "Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky" - vysvětlení č. 1 a změna č. 1 více...

V databázi Informace a aktuality je celkem 2126 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Stránky si právě čte 11 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2018 Obec Huslenky