Aktuality

11.4.2007 » Likvidace autovraků - zdarma
  Autovraků se Vsetínští budou moci opět zbavit zdarma VSETÍN – Obyvatelé Vsetína a okolí budou mít letos opět šanci zdarma se zbavit nepojízdných vozidel. Vsetínská radnice ve spolupráci s firmou Metalšrot Tlumačov, jež zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků, organizuje opět bezplatnou akci pro jejich majitele. „Vlastníci těchto vozů si musí zajistit pouze jejich odvoz do areálu Technických služeb Vsetín s.r.o. v Jasenicích, kde bude v pátek dne 27. dubna 2007 v době od 12.30 hodin do 16.30 hodin tato vozidla přejímat pověřený pracovník,“ informoval Vratislav Mareš, pracovník odboru životního prostředí vsetínské radnice. Po předložení. občanského průkazu majitele a velkého technického průkazu vozidla bude vydán doklad, s kterým se pak majitel vozidla dostaví na evidenci vozidel. Na základě něho dojde k odepsání vozidla z evidence. Vozy musí být kompletní, to znamená včetně motoru a převodovky. Výše uvedená firma pak zabezpečí jejich odvoz a ekologickou likvidaci. „Vzhledem k tomu, že nejbližší místo, kde mohou občané města Vsetína oficiálně zdarma odložit svá nepojízdná vozidla s dokladem o ekologické likvidaci, je v Holešově a Uherském Brodě, je tato nabídka pro občany města Vsetína výhodná. Jiné firmy tuto službu provádějí za poplatek ve výši přibližně 2000 korun,“ uvedl Vratislav Mareš, který zdůraznil, že předložení dokladu o ekologické likvidaci vozu je jednou ze základních podmínek pro jeho vyřazení z evidence. Vratislav Mareš OŽP Vsetín 571 491 324
11.4.2007 » Očkování psů a koček proti vzteklině
  OBECNÍ ÚŘAD HUSLENKY VZTEKLINA - POZVÁNKA k pravidelnému povinnému očkování psů a koček proti vzteklině, které nařizuje Inspektorát veterinární správy ve Vsetíně podle žák. č. 166/1999 Sb. Psa nebo kočku předveďte na uvedené místo, které Vám vyhovuje: v pátek 20. dubna 2007 17,00 Černé-točna ČSAD 8,35 Kychová rozcestí Hluboček 17,10 Černé u Kučerů 8,45 Hlubočeku Maňáků 213 17,20 Černé pod Dukátníkem 9,00 Zbeličný u Hrušky 17,30 Černé u Řepku 9,15 Hřebík u Krhovjáků 17,45 Bratřejůvka u Blaháků 9,35 Uherská u Matochů 18,00 Bařiny ČD 9,55 Uherská u Trliců 18,15 Hospoda u Vozáků 10,05 Uherská u Kaštanů 18,45 U Obecního úřadu 10,15 Uherská-rozcestí 19,05 Hrachoveček u Hrňů 10,50 Tisová u Hajdů 19,20 Hospoda u Pokorných 11,00 Škrádné u Kostárů v sobotu 21. dubna 2007 11,10 Pod Losovým u Mikušů 7,30 Kychová - točna ČSAD 11,20 Losové u Paprstků 7,45 Kychová u Zámečku 11,30 Losové u Sívků 8,00 Kychová u Žárských 8,15 Kychová u Zvonku Psa předveďte pokud možno s náhubkem, kočku v síťové tašce. Průkaz s potvrzením dřívějšího očkování vezměte sebou. Poplatek za jedno očkování činí 100,- Kč. Očkují se psi a kočky starší 3 měsíců. Obecní úřad Huslenky
10.4.2007 » Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
  VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD SBĚR SE BUDE KONAT POUZE VE SVOZOVÝ DEN NA URČENÉM MÍSTĚ A TO: V SOBOTU 21. DUBNA 2007 V PROSTORU SBĚRNÉHO DVORA U GARÁŽÍ SLUŽEB OBCE HUSLENKY OD 7.00 DO 11.00 HODIN Velkoobjemový odpad: Matrace,koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy, boty atd. Nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, pneumatiky atd..
10.4.2007 » Výkup kůží - RAMOS
  Josef Strnadel 756 42 Choryně 148 www.ramos.cz 602 730 148 VÝKUP SUROVÝCH KŮŽÍ ČINĚNÍ KŮŽÍ – KOŽEŠÍN – TROFEJÍ OPRAVY, ČIŠTĚNÍ VÝROBKŮ Z KŮŽE A KOŽEŠIN PRODEJ A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ PRO LOV A VOLNÝ ČAS Firma RAMOS v zastoupení firmy KARA provede pravidelný výkup surových kůží - příjem zakázek na činění,preparace,šití a opravy kožešin - rozvoz a objednávky krmiva pro králíky 25 Kg za 160 Kč Obec: HUSLENKY dne: SOBOTA 14.4.2007 výkupní místo: čas: Bařiny 12.35 – 12.45 u Kostela 12.45 – 12.55 Josef Strnadel fyRAMOS,756 42Choryně148,tel:571636156,fax:571636180,IČO44922485,DičCZ5602162115
26.3.2007 » Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Luži v Galerii v Huslenkách
  Obec Huslenky Vás zve na vernisáž výstavy fotografií
  Zdeňka Luži
  která se koná v Galerii v Huslenkách
  v neděli 1.dubna 2007 v 15 hodin.

  Výstava potrvá od 1.dubna do 27.května 2007
  a bude přístupná 2 neděle po vernisáži od 12-ti do 15-ti hodin nebo kdykoliv dle domluvy na telefonu 736 155 057.
23.2.2007 » Oznámení Služeb obce Huslenky, s.r.o. - opravy ve vodojemu
  Vážení spoluobčané,
  v souvislosti s postupem prací při výměně technologického zařízení ve vodojemu na Luckém vrchu, vám sdělujeme následující.

  V PONDĚLÍ 26.ÚNORA 2007 NASTOUPÍ FIRMA KAHA HRANICE NA PRÁCE, PŘI KTERÝCH BUDE NUTNO ČÁSTEČNĚ VYPRÁZDNIT VODOJEM A NAŠI ODBĚRATELÉ BUDOU PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU ZÁSOBOVÁNI Z VODOVODU VaKu VSETÍN - KAROLÍNKA. PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DO PÁTKU 2.BŘEZNA 2007.

  Mohou se přechodně vyskytnout problémy s dostatečným tlakem vody v době největších odběrů v místech nejvýše položených přípojek na našem obecním vodovodu (např. Hřebík,Lány, Hrachoveček,Zbeličné , Bratřejůvka …) .
  Děkujeme proto našim občanům za trpělivost v případě výskytu možných problémů v souvislosti s dodávkou vody.
  V případně mimořádné situace nebo pro poskytnutí informací, volejte na telefonní čísla :
  737238490 – p. Koudelová, 737238491 – p.Hrňa, 737238492 – p.Schildberger, 737238496 – p.Navrátil. Je možné využít také pevnou linku 571445197.
  Doufám, že vše proběhne bez problémů, k vaší i naší spokojenosti.
  Zdraví vás M.Koudelová
13.2.2007 » Nový informační panel pro měření rychlosti vozidel na Bařinách
  Strach řidičů z postihů za přestupky po zavedení nového bodového systému v červenci 2006 už dávno ve většině případů opadl. Dnes a denně se o tom můžeme přesvědčit i v naší obci, konkrétně v úseku Bařiny - Pod Černým nebo na Darebni, kde se mnozí z nich nechají zlákat dlouhým rovným úsekem a rozjedou to více než povoluje vyhláška. Rychlou jízdou neukázněných řidičů jsou ohroženy především děti ze základní školy na Bařinách, kde je hlavní vchod situován přes chodník přímo k hlavní silnici. V minulosti se jakési zvýšení bezpečnosti řešilo vybudováním zábradlí naproti vchodu a také zřízením jak svislého tak i vodorovného dopravního značení, které mělo řidiče dostatečně upozornit na to, že projíždějí kolem školy. Spousta z nich toto dopravní značení ale stejně ignoruje a stále jezdí v tomto úseku velmi rychle.

  Nejenom proto se vedení obecního úřadu v Huslenkách rozhodlo o pronájmu zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel. Zařízení je nainstalováno poblíž hospody u Vozáků, zobrazuje aktuální rychlost vozidel projíždějících od Halenkova směrem na Hovězí a v případě překročení maximální povolené rychlosti začné údaj blikat.

  Technické parametry zařízení (radaru):
  - pracovní rozsah -25 až +55 °C
  - minimální rychlost 20km/h, maximální rychlost 199km/h
  - přesnost měření ± 1km/h
  - citlivost radaru 80 – 300m (v závislosti na místních podmínkách)

  Už po několika dnech provozu vzbudilo toto zařízení velkou pozornost nejenom z řad místních občanů a odezvy jsou prozatím velmi kladné viz "Diskuse obce".

  Jak radar funguje a jak rychle se v obci jezdí můžete posoudit z několika následujících fotografií...
6.2.2007 » Vernisáž výstavy v naší Galerii
  Zveme vás na vernisáž výstavy obrazů, která se koná v neděli 11. 2. 2007 v 15 hodin v Galerii v Huslenkách.
  Vystavené olejomalby Josefa Semráda jsou z velké části inspirovány poetickou krajinou v Huslenkách a okolí či Valašskem.
  Výstava potrvá do 15. března.
5.2.2007 » Třídění odpadu
  P O Z O R , P O Z O R vyhlašujeme S O U T Ě Ž V E T Ř Í D Ě N Í O D P A D U Budeme sbírat vytříděné NÁPOJOVÉ KARTONY / „ tetrapaky „ – papírový obal s hliníkovou fólií určený pro nápoje : mléko, džusy, víno, atd. / 1. Ve dnech 30. a 31.ledna 2007 obdržely všechny domácnosti v Huslenkách plastový pytel ke třídění nápojového kartonu. 2. Současně s tímto letáčkem obdržíte základní informace o nápojových kartonech a jejich třídění vydaných firmou EKOKOM. 3. První sběr plných pytlů proběhne na dvoře základní školy dne 1.března 2007. 4. Podrobné podmínky soutěže budou zveřejněny v dalším čísle „Huslenčáku“. Na organizaci soutěže se podílí : Obecní úřad Huslenky Služby Obce Huslenky , s.r.o. Základní škola Huslenky A zatím neznámí sponzoři
29.1.2007 » Naše webové stránky soutěží o "Zlatý erb 2007"
  Sdružení Zlatý erb vyhlásilo již devátý ročník o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí "Zlatý Erb 2007". Do soutěže jsme letos přihlásili i naše webové stránky.
  Hlasovat v soutěži mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat můžete jen pro jedno město či obec. Do čtvrtka 22.2.2007 16:00 budou hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti (pokud bude v kraji udělena), do čtvrtka 22.3.2007 16:00 do celostátní ceny veřejnosti.
  Soutěžíme o Zlatý erb - v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
  Pokud se Vám naše stránky líbí a chcete jim dát svůj hlas, klikněte zde.
  Předem děkujeme za Vaši přízeň.
26.1.2007 » Užitečné informace pro řidiče kteří rádi jezdí přes Zlín rychle
  Koncem loňského roku bylo ve Zlíně nainstalováno několik nových radarů, které Vás po překročení povolené rychlosti vyfotí - takže se při rychlé jízdě pěkně zeširoka usmívejte. Fotku Vám poté pošlou domů a budou za ni chtít kromě drahocenných bodů také finanční obnos přiměřený tomu jak moc jste se "odvázal(a)". Bližší informace naleznete zde. Dokument je ve formátu PDF.
25.1.2007 » Pokyny pro třídění skla + mapa svozových míst
  Pokyny pro třídění skla naleznete zde a mapu svozových míst tady. Dokumenty jsou ve formátu PDF.
14.1.2007 » Ples ZŠ Huslenky
  ZŠ Huslenky a Rada školy
  Vás srdečně zve na
  7. školní ples
  který se koná
  20. 1. 2007 v 19,30 hodin
  v Restauraci Pod Černým
  Vstupné 60 Kč
  Hudba: Duo Petr a Helena
  *Bohatá tombola*
13.1.2007 » Pozvánka na slavnostní instalaci nového kazatele sboru ČCE
  FS ČČE Huslenky Vás srdečně zve na slavnost instalace nového kazatele sboru
  Mgr.Jiřího Palána
  která se bude konat v evangelickém kostele v Huslenkách
  v neděli 21. ledna 2007.
  Bohoslužby se konají v 10 hodin a slavnost instalace v instalace ve 14 hodin.
8.1.2007 » Sportovní ples
  TJ Sokol Huslenky pořádá v pátek 19.1.2007

  SPORTOVNÍ PLES

  v sálu restaurace "U Pokorných".
  K tanci a poslechu zahraje kapela "STRAM".
  Čeká na Vás pestrá a bohatá tombola. Pro všechny přítomné je navíc připraveno malé překvapení.
  Začátek je ve 20:00 hodin, vstupné 60Kč.
  Všichni jste srdečně zváni.
8.1.2007 » Hasičský ples
  Sbor dobrovolných hasičů Huslenky ve spolupráci s Obecním úřadem pořádají v sobotu 10.2.2007

  HASIČSKÝ PLES

  v sálu restaurace "Pod Černým".
  K tanci a poslechu zahraje kapela "FROMUS" z Lačnova.
  Čeká na Vás pestrá a bohatá tombola. Zpestřením večera bude vystoupení Orientálních tanečnic.
  Začátek je ve 20:00 hodin, vstupné 60Kč.
  Pozvání na ples bylo zasláno také do naší družební obce Jasenica (SK).
  Všichni jste srdečně zváni.
2.1.2007 » Informace Obecního úřadu Huslenky
  1. Upozornění občanům. Žádáme občany, kteří mají pozemek u místní komunikace, aby upravili (ořezali) přerostlé větve, které zasahují do místní komunikace. Pokud tak neučiní pracovníci SOH, s.r.o. neodborným zásahem upraví zeleň tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  2. Obecní Rada na svém 2.zasedání konané dne 20.12.2006, rozhodla o prodeji terenní automobilu VAZ 212140 rok výroby 1996 za minimální cenu 32.000.- Kč

  V Huslenkách 2. ledna 2007
  ing.Josef Pokorný v.r. místostarosta obce Huslenky
  Oldřich Surala v.r. starosta obce Huslenky
20.12.2006 » Pozvánka na ŽIVÝ BETLÉM
  Základní škola Huslenky vás zve na
  ŽIVÝ BETLÉM,
  který se koná v pátek 22. prosince v 16 hodin na dvoře a zahradě školy.
  Náš Betlém bývá vždy provázen kouzelnou atmosférou.
  Přijďte se svátečně naladit, potěšit svá srdce, ohřát se horkým čajem
  a hlavně se na chvilku zastavit v předvánočním shonu...
  Srdečně vás zveme!!!!

V databázi AKTUALITY je celkem 147 záznamů.

Pokud hledáte starší záznam, přejděte do archivu aktualit