Aktuality

8.12.2005 » Výpadek dodávky elektrické energie
  Dle informací Severomoravské energetiky a OÚ Huslenky se v současné době (8:00) opravuje trasa vedení VN směrem na Karolinku a Velké Karlovice. Poté budou postupně obnovovány dodávky elektrické energie v jednotlivých údolích obce během 1 - 2 dnů. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek není vyloučeno další prodloužení oprav.
4.12.2005 » Možnosti připojení k internetu v Huslenkách
  Jelikož jsem zaznamenal zvýšený počet dotazů ohledně možnosti připojení k internetu v naší obci uvádím zde stručný výpis všech dostupných i zvažovaných možností.
11.10.2005 » Pozvánka na sborovou besedu FS ČCE Huslenky 23.10.2005
  FS ČCE Huslenky Vás srdečně zve na sborovou besedu,
  která se koná 23. října 2005 od 15 hodin
  ve sborovém sále v Huslenkách na téma
  "Život českých a moravských křesťanů v Chorvatsku."
  Přednášet bude bratr farář Jan Hudec z Liptálu.
  Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů z cesty.
  (Před přednáškou ve 14 hodin pobožnost.)
31.8.2005 » Do fotogalerie přidány nové fotografie ze závodu horských kol
  Do fotogalerie přidány nové fotografie ze závodu horských kol "Valašský MTB Král" konaného 27.8.2005 v Huslenkách. Dále připravujeme doplnění fotogalerie o další snímky z obce a akcí konaných v Huslenkách.
26.8.2005 » Pozvánka na zájezd SDH Huslenky
  Sestry a bratři, přátelé, spoluobčané,

  Sbor dobrovolných hasičů v Huslenkách pořádá ve dnech
  16. – 17. září 2005 zájezd na Slovensko – Oravu.
  Odjezd v 5:30 od Váhy v Huslenkách. Ubytování je zajištěno
  v „Dome turistov“ v Tvrdošíně.

  Navštívíme: Oravský hrad, Múzeum oravskej dědiny,
  Demänovskú jaskyňu, Vlkolínec – horský vesnický komplex
  40 obydlených dřevěnic (UNESCO), je plánovaná plavba lodí
  (změna vyhrazena).

  Cena zájezdu je 1000,- Kč. Přihlášky přijímají Luboš a Marie
  Hrňovi (Tel.: 571 445 363) do 14. září. Je nutné nahlásit
  číslo občanského průkazu nebo pasu.

  Za SDH Huslenky Marie Hrňová
  Další informace naleznete na webu SDH Huslenky.
17.8.2005 » Valašský MTB král
  Huslenky budou 27. srpna 2005 hostit již třetí ročník závodu na horských kolech v rámci mistrovství Valašska - "Valašský MTB král".
  MÍSTO KONÁNÍ: Huslenky, staré hřiště u střelnice, start v 11 hodin.
  KATEGORIE:
 • juniorky a junioři 17 - 18 let ročník 1988 -1987
 • ženy 19 - 34 let ročník 1986 - 1971
 • ženy 35 - 49 let ročník 1970 a dále
 • M1 19 - 29 let ročník 1976 - 1986
 • M2 30 - 39 let ročník 1966 - 1975
 • M3 40 - 49 let ročník 1956 - 1965
 • M4 50 a více ročník 1955 a dále...
  Přilba nutná, každý startuje na vlastní nebezpečí!

  TRATĚ: Juniorky, junioři, ženy, M4 - převýšení od 450 do 777 m/nm. M1, M2, M3 - 60km, 2 okruhy po stejné trati. Mapa trati je k dispozici zde...

  POVRCH: Tráva, asfalt, šotolina, makadam, hlína, sjízdné i pro trekingová kola, rychlá a bezpečná trasa za každého počasí.

  Kompletní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu

30.4.2005 » Stracenec 2005
  V neděli 15.5.2005 bude probíhat stejně jako každoročně pietní akt u památníku na Stracenci. Pro zájemce z Huslenek je sraz v 6:30 u "Váhy", kde starší občany, případně děti odveze na Kasárna Avia SDH Huslenky a zbytek účastníků pojede vlakem (v 6:43 ze stanice "Huslenky" a v 6:46 ze stanice "Huslenky zastávka") do Velkých Karlovic na konečnou (příjezd cca v 7:24). Odsud budou postupně všichni účastníci odváženi opět Avií SDH Huslenky na Kasárna. Odvoz zpět bude zajišťovat také SDH Huslenky a to z Kohútky.
25.4.2005 » Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území v CHKO Beskydy.
  V minulých dnech nás CHKO Beskydy informovala, že na její návrh vzniká zvláště chráněné území (ZCHÚ) v lokalitě naší obce – Přírodní rezervace Losový. Tato rezervace zabírá asi 7 ha plochy v severní části údolí Losový. Vymezení základních podmínek ochrany: 1. Na celém území ZCHÚ je zakázáno: a) hospodařit na pozemcích způsobem vykazujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nenávratně poškozovat původní povrch, b) používat biocity c) povolovat a umísťovat nové stavby, d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování nepůvodních rostlin a živočichů e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě práva sběru lesních plodin a myslivosti (ta je omezena – nebudou zaváděny intenzivní chovy zvěře, prováděno přikrmování a vnadění zvěře, výstavba zařízení k chovu a péči o zvěř a sběr vajec zvěře pernaté) 2. Jen ze souhlasem Správy CHKO Beskydy je možno na území ZCHÚ Losový: a) vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků v rezervaci, hasičů, policie.. b) pořádat sportovní a turistické akce, létat na padácích, rogalech a jezdit na kolech mimo zpevněné komunikace c) zasahovat do vodního režimu a odtokových poměrů d) udržovat a rekonstruovat stávající komunikace e) hnojit pozemky a používat chemické prostředky f) provádět veškeré zásahy a opatření, která nejsou v souladu se schváleným plánem péče, (zalesňování, změny druhů pozemků a jejich využití). Obec Huslenky nemá dobré zkušenosti s prací a jednáním pracovníků různých ochranářských společností - zákaz výstavby, těžby, pořádání sportovních akcí, často nesmyslné až nebezpečné příkazy a zákazy (např. regulace Uherského potoka, kde hrozí podemletí a zborcení jediné přístupové cesty) a další. Máme za to, že místní lidé tuto krajinu tvořili po staletí. A jestli se dnes někomu tento výsledek líbí, tak je to důkazem, že svou práci dělali a dobře. Těžko se pak můžeme smiřovat s tím, že „někdo z centrální Afriky chce poučovat eskymáky, jak mají stavět ze sněhu své iglú“. Těžko se smiřujeme s tím, že někdo jedním škrkem pera sníží cenu našich nemovitostí na cenu nulovou. Jestli se někomu můj dům, moje parcela, můj les, líbí, ať si ji koupí za tržní cenu, nebo ať doplácí majiteli rozdíl ušlého zisku. Tak, jak se to děje v jiných demokratických zemích. Doposud jsem měl za to, že doba, kdy jsme sice byli majiteli mnoha nemovitostí, ale hospodařili s nimi a zisk brali jiní, je dávno pryč. Někdy však o tom začínám pochybovat. O vzniku nového ZCHÚ v Losovým chceme jednat na Obecní radě. Jestli se však s uvedeným problémem chcete seznámit podrobněji, můžete navštívit OÚ Huslenky, kde Vám budou poskytnuty nám známé informace a kde se můžete k danému případu vyjádřit. J.Pokorný

V databázi AKTUALITY je celkem 143 záznamů.

Pokud hledáte starší záznam, přejděte do archivu aktualit