Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 17,0 °C   Černé 18,2 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: taky mamina

Vloženo: 18.4.2009 20:59:09

A co kanalizace v obci??taky zajímavé téma....bude,nebude,nebo byla a my to propásli??

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Já se vyjádřím k tomu co vím já. Odkanalizování tvz. dolní části obce (čistička na Hovězí až po budovu MŠ) - toto je projekt Mikroreginu a my jsme jeho součástí. V této době probíhá vyjednávání v Bruselu o financování. Závazek, že se s odkanalizování započne do konce 2010 se musí splnit.
Druhá část odkanalizování (od MŠ, Kychová, Černé, Bratřejůvka) toto je projekt náš, a v této době firma Voding s.r.o. (Ing. Pilař)navštěvuje občany a projednává trasu. Já vím, řeknete, nač dávat peníze, do druhé trasy, když není první. Tady platí jasná zásada, když budeme čekat, až se fyzicky začně první, tak už bude pozdě na vyřízení UR a SP a zajištění financí. kterých rapidně ubývá. Platí heslo musíme být připraveni, jinak neuděláme nic. Toto je práce, kterou nikdo nevidí, ale bez ní to opravdu nejde.
Hezkou slunečnou neděli

Autor: mamina

Vloženo: 17.4.2009 21:57:53

Tak jsme 2.Dva lidé, kterým není lhostejné hospodaření v naší obci.Na popud vnímavého rodiče,jsem si také já přečetla schválený rozpočet pro MŠ a ZŠ a nemyslím si, že je spravedlivý.Po hodince brouzdání na netu, jsem zjistila pár faktů, které stojí za přemýšlení:

ROZPOČET MŠ 617.000,- ROZPOČET ZŠ 900.000,-

počet dětí MŠ - 44 ZŠ - asi 104?
provoz 6.30-15.45 provoz 7.15-17.30,2x cvičení,
1x angličtina
třídy 2 třídy 5 + 2 odd.ŠD
Myslím si, že není třeba psát dál.Pane starosto!Chtěla bych znát jasné odpovědi na tyto otázky, pokud je to ve vašich silách.Byly pozvány ředitelky obou zařízení ke schvalování rozpočtu? Dostanou to,o co požádaly? Jestliže nikoliv, kdo rozhoduje?Děkuji za odpověď.

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

"Komentář starosty: Ono je to zcela jasné a proto i jasné odpovědi: ANO ředitelka ZŠ i MŠ byly přizvány k projednání rozpočtu na rok 2009. Byly předloženy požadavky jak ZŠ i MŠ v takové výši,(900,617) jak si obě odpovědné paní ředitelky předtavují chod škol. Bylo to v rozmezí tvormy rozpočtu (uvedu měsíc únor. Tyto výše navrhované částky byly Radou obce projednány s konstatováním, že jsou vyšší cca o 10% ve srovnání s rok 2008 ale i za "napjatého" rozpočtu byly doporučeny jak finančnímu výboru k projednání, tak potažmo ředloženy jako návrh na úřední desku a všem 15-ti zastupitelům zaslány v tištěné i elektrické podobě. Dne 17.3. rozpočet schválen.
Postup přizvání řed. ZŠ (i Mgr. Jurčíkové) MŠ a všech zástupců organizací v naší obci nalznete na www.huslenky.cz (zápis a usnesení OR). Ano i s organizacemi byl návrh na příspěvek projednán.Taky je pravdou, že návrhy byly akceptovány, ale zároveň bylo konstatováno, že během roku nedojde k žádnému navýšení.
Doporučuji se informovat u řed. Mgr. Bednářové i paní řed. MŠ Jany Václavíkové.
Hezkou slunečnou neděli"

Autor: Marek Matocha

Vloženo: 17.4.2009 21:15:47

Dekuju za info k cyklostezce, snad jen už aby to bylo :)
Diky

Autor: poslední občan

Vloženo: 17.4.2009 20:57:22

Koukám,starosta to má srovnané a zvládá to.To se mě líbí.Jen tak dál.

Autor: rodič

Vloženo: 16.4.2009 21:53:44

Nevím,zda mi bude odpovězeno ,přečetl jsem si rozpočet obce.Nevím,ale zdá se mi ,že rozpočet 900 000 pro Zš s 5 třídami a 2 družinami
je oproti rozpočtu pro MŠ se 2 třídami 617 000 kč dost malý.Kdo navrhuje tyto částky?

Reakce OÚ:

Vloženo: ???

Výše neinvestičního příspěvku pro obě naše příspěvkové organizace ZŠ a MŠ se určuje dle požadavku a skutečnosti/rok 2008/. Tento požadavek se budˇpo přezkoumání většinou krátí a nebo ponechá.

Autor: JiříN.

Vloženo: 15.4.2009 20:58:34

Můžete mi ,prosím ,vysvětlit jak je to s tvorbou nového územního plánu.Prý je nějaká komise a teď čtu že to bude zpracovávat ing.Šošťák za pěkný peníz.Mohla by komise nějak zveřejnit plány na internetu ,co navrhla?

Reakce OÚ:

Vloženo: ???

"Komentář místostarosty:
Tvorba nového územního plánu je relativně dlouhý proces, na kterém se podílí nejenom samotná obec, ale i vyšší územní celky / kraj,stát / a organizace. ÚP se řeší komplexně a všechny vstupy musí na sebe navazovat. Komise pro tvorbu ÚP je skutečně jmenována,ale ta má funkci pouze poradní a návrhovou a to jenom na katastru obce. Podněty a návrhy dávají taky samotní občané. Odborné zpracování bude provádět právě akademický architekt Sošťák. "Pěkný peníz" je daný ceníkem projektových prací dle koeficientů pro obec Huslenky. Podrobnější vysvětlení rád podám přímo na obecním úřadě."

Autor: aktivní člověk

Vloženo: 15.4.2009 18:24:16

Díky za konkrétní výpověd. Možná škoda, že tenhle projekt nemá paralelu mezi jednotlivými obcemi, kdy by došlo k oficiálnímu otevření, řekněme úseku Vsetín - Karlovice. Vím, že jednotná koncepce není snadná, proto ještě jednou dík za tuhle potěšující informaci.

Autor: mary2

Vloženo: 14.4.2009 22:36:43

Farář.
Je dobré číst, jak si Váš farář odvádí dobrou práci s mladeží, že za ním jde.Mrzí mne ale,že tak házíte hanbu na jiné lidi(nechci tu jejich jména opakovat), kteří mají také svůj názor.Podle Vás ho vyslovili ve sboru, vy jste asi nereagovali a teď je ostouzíte.
Nenapsala bych,kdyby tam nebyla zmínka o soudružce učitelce. Víte vůbec jaké s tím sborem měly obě rodiny před rokem 89 potíže a přesto se pro sbor angažovaly. Vzpomeňte si.Jakým se můžete pochlubit opraveným kostelem i farou. Určitě by jste to sami neudělali, obětovat tolik času, zařizování. A není to jejich povolání, nevím, kolik jste jim za to platili.
Pan farář to má jako zaměstnání,nevděčné, jako každý jiný státní zaměstnanec - někdo chválí, jiný nadává, ale s tím se musí, pokud je chce dělat vyrovnat.
PS. Až pojedu přes Huslenky nezapomenu se podívat na záclony na faře.

Autor: aktivní člověk

Vloženo: 14.4.2009 21:10:24

Vím, že tahle otázka cyklostezky zde padla již několíkrát, ale proč se nepodařilo prosadit projekt cyklostezky paralérně s výstavbou v obcích Hovězí a Halenkov ? Bude ještě letos ? Není pochyb, že tímto způsobem investované peníze najdou jistě své zhodnocení a široký okruh uživatelů.

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

"Komentář starosty: Cyklostezka je stále sledované téma nejen v naší obci, ale v celém Zlínském kraji. Asi nesledujete tuto akci od prvopočátku, ano byly dílčí problémy během stavebního řízení, ale vše dobře dopadlo a SP nabylo právní moci a nyní právě probíhí výběrové řízení na zhotovitele stavby. 24.4.09 zasedá hodnotící komis a vybere zhotovitele stavby.Zahájení celého díla je na 06/09 a dokončení 9/2010. Dotace je ROP - bezmotorová doprava. Obec Hovězí budovala cyklostezku spíše samostatně a dotace byla z SFDI, Obec Halenkov - jelikož trasa vede podél obydlené části tak opravovala místní komunikaci, potažmo cyklostezku ze SR.Celkový rozbor toho či onoho by vyžadoval delší debatu.. Takže jen tak ve zkratce. Jen pro dokreslení stále přetrvává problém mezi obcí Janovou a Hovězím,občané se budou divit, ale vedle dnes původní lávky u "Valacháře" bude vybudována další lávka, neboť jmenovaný nedal souhlas k majetkoprávnímu vypořádání.
Veřím, že postupně během letošního roku, potažmo příštího roku dojde k propojení Vsetína a Vel. Karlovic.Pokud požadujete podrobnější informace, sledujete dění u nás v obci, kontaktujte přímo mě tel. 725 121 188 a rád Vám zprostředkuji oprvadu pravdivé informace."

Autor: občan

Vloženo: 14.4.2009 20:59:38

Prosím jak to vypadá s cyklostezkou? Bude letos,či ne?

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 29 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky