Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 26,8 °C   Černé 21,2 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: pavel

Místní část: KychováVloženo: 19.5.2009 21:43:31

"To je pořád střed obce,místní části,multifunkční budova-ale to, že nám popelnice už asi dva roky smrdí před barákama dva týdny to je nám jedno?A teď,pane starosto, otázka na Vás: Proč bude svoz komunálního odpadu vykonávat TS Vsetín a ne SOH jako doposud?Budou opravdu služby TS Vsetín vykonávané pro naši obec výhodnější jak finančně tak i přístupem pracovníků TS Vsetín?Byla zpracována finanční studie této změny?......
Nebylo by lepší peníze vybrané od občanů "ponechat v obci"?"

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

"Komentář starosty: Rozhodnutí Rady obce č. 40 ze dne 1. prosince 2008 v bodě 1 - text: Svoz domovního odpadu od 1.1.2009 - 30.6.2009 bude provádět SOH s.r.o., od 1.7.2009 přechod na TS VS. Toto rozhodnutí musím jako starosta obce plně respektovat(pokud nebude revokováno) a je moji povinností učinit řádné kroky k naplnění tohoto usnesení. Předpokládaný přechod na TS je ovlivněn několika faktory: Vůz tvz. "Kukavuz"má omezenou technickou kontrolu a to do 11.7.2009 (tudíž musí projít novou technickou kontrolou, která je na tyto vozy stále přísnější po stránce dodržení vžech směrnic odpadového hośpodářství.) Tento vůz je pořízen v roce 1989. Asi Pavle uznázte, že nic nevydrží věčně. Podívejte na technický park TS Vsetín.Je to rozdíl? Odpověď ANO. Náš "kukavuz" vzhledem ke stáří potřebuje údržbu a oparavy, a vyjíždí jen jednou za týden na svoz, to je Vám asi taky jasné. Dnes není zcela jisté zda nám tento vůz projde technickou kontrolou, takže musíme vyjednávat s TS. Prvadou je, že TS mají zaběhnutý systém, který se jen těžko během roku mění. Proběhna již dvě jednání s ředitelem TS ( a to jednou za účasti řed. Služby s.r.o.), do zasedání OR budou předloženy varianty jakým způsobem a za jakých finančních podmínek pokračovat dál. Jednou z variant je možnost, pokud by vůz tvz. prošel TK, dojezdit do konce roku, ale tohle všechno se musí vyjednat a včas pokud bude změna oznámit občanům. K financování uvádám jen tolik, ANO nabídka TS je finančně výhodnější. "ponechat v obci" -obec má podepsanou smlouvu s TS, neboť domovní odpad se vozí do Logistického centra na Bobrky, rovněž i velkoobjomový odpad (2x do roka) se odváží na Bobrky a za tuto skládku my platíme TS VS.(pro úplnost 1t = 1.900.-Kč) Konečné rozhodnutí vysloví Rada obce a to 1.6.2009.Sledujte naše www stránky. Pokud požadujete podrobnější vysvětlení jsem Vám k dispocizi na tel. 725 121 188."

Autor: Mira

Vloženo: 19.5.2009 21:17:31

"Být na návsi v Hovězí, tak máme náměstí včetně multifunkčního centra zároveň. Mišun, ten má ale "filipa" :-))."

Autor: Mišun

Vloženo: 18.5.2009 15:49:42

"Pan Připodotýkatel napsal: Pan starosta je na to,aby řídil obec a slušně odpovídal na slušné dotazy.
A já bych dodal, že jen normálně podepsaným lidem! Za nic neříkající nick se schovávají jen lidé, kteří se bojí zodpovědnosti a dle mého nestojí za to, aby se na jejich výkřiky do tmy reagovalo. Minulý starosta pro jistotu nereagoval na diskusi vůbec, a to těmto "anonymům" nevadí. Když nemáme střed obce na Darenbi ani na Bařinách (přirozený není nikde), co když se vrátíme k historickému a stanovíme ho na návsi v Hovězí? Ve Vsetíně taky není střed na Ohradě, i když je tam stadion. A nikdo neřve, že přirozený střed města je na "Horňáku"."

Autor: někdo

Vloženo: 12.5.2009 20:07:50

"Pro pana připodotykatele:
Vážený pane,paní-pan starosta může všechno co my ostatní normální lidé,tedy i "rozdýchávat" apod.,protože je to také jen člověk a oproti Vám bohužel s velkým břemenem na krku-obcí Huslenky.Za tu nese svou kůži na trh,což Vy asi nemusíte,či snad ano?Občan nemusí vědět všechno,ale občan,který se skutečně o obec a její dění zajímá,by skutečně mohl o obci a financování vědět všechno-stačí když zvedne svůj zadeček a zajde si na veřejné schůze a nebo když už se mu nechce a chce toho vědět víc,tak pan starosta je tak hodný,že dokonce nabízí komukoliv odpověď na všechno formou mailu či mobilu - a to by snad ani nemusel,je to jeho dobrá vůle-za to už není placen z našich daní jak uvádíte,protože když jsou všude kolem všechny informace o obci dostupné,tak proč by měl ještě někomu extra vysvětlovat to co už je na schůzích atd.Buďte té dobroty a napište nám ostatním obyvatelům Huslenek,co by dle vás v té multifunkční-nesmyslné budově mělo být? Jak by podle vás byla plně využita tak,aby splňovala účel slova multifunkční.Díky za všechny předem.Těším se na váš projekt."

Autor: Připodotýkatel

Vloženo: 11.5.2009 08:58:39

"Komentář pana starosty "také občanovi" mě udivil.Pan starosta nemá co "rozdýchávat" a nemá ho co "vytáčet".Pan starosta je na to,aby řídil obec a slušně odpovídal na slušné dotazy.Občan nemusí vědět všechno,také není politik na plný úvazek placený z daní obyvatel a má právo se ptát a dostat slušnou odpověď bez jízlivostí a poukazování třeba na pravopis(také nemusíme mít všichni dostatečné vzdělání,že ano),jak se to občas stává.Nepochybuji,že peníze na opravu ob. úř. byly proinvestovány v mezích zákona,ale o smysluplnosti můžeme pochybovat.Zajímalo by mě ale,proč byl dříve tak rychle smeten se stolu projekt "multifunkční budovy",který by byl hrazen s podobných prostředků,nebyl by ani o mnoho dražší,než oprava ob.úř. a sloužil by všem občanům,prostě nebyly by to jenom vylepšené kanceláře.Tehdy se pan starosta k tomu nevyjadřoval tak obšírně,stačilo mu konstatování,že rozhodla většina.Kdo je ta většina a nehájí náhodou spíše své,nebo ideové zájmy,než zájmy obce???Všichni se podívejte,jak to vypadá na místě,kde měla budova stát,kolik prachu se zvedá,když tam projede auto(už málem i za motorovým kolem pana starosty)a řekněte,jestli je to místo zdobící přirozený střed obce(už slyším ty výkřiky že to žádný střed není).Pro koho není,ať prosazuje jiné řešení,ale ať tak dělá přímo.Huslenky si zasluhují takovou budovu,aby konečně vznikl ucelený střed,kde se mohou občané scházet.Zatím se scházejí "pouze" na fotbalu,při hasičských soutěžích ap.I za to dík.Děje se tak na Bařinách,nebo nedejbože Pod černým?????"

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Vážený pane, paní, za výrazy, které jsem použil se Vám omlouvám, ale já jsem v pozici, kdy nevím komu vlastně odpovídám, ale diskuze je na tomto založena a já toto plně respektuji. Přesto by nebylo špatné kromě „jména“ vyplnit e-mail a já bych Vám mohl poskytnout podrobnější informace. Nenávidím, když někdo“také občan“ zcela jednoznačně uveřejní, že peníze na opravu OÚ jsou z financování kanalizace. Toto je lež. Zda opravu budovy OÚ je smysluplná? Byla tady možnost (začalo to střechou) a postupně byla možnost opravy celé budovy, tak proč toho nevyužít, neboť čerpat peníze přímo ze státního rozpočtu ČR se nenaskytne každý den. Jsem přesvědčen o jedné věci, pokud bychom tuto budovu neopravili dnes, tak se nám to asi (dle politické situace) nepodaří, a když tak jen částečně. Bylo by pohodlnější si dokazovat, že to nejde, že na to či ono nejsou peníze atd. a já měl klidnější spaní, ale já jsem už takový, pokud tato možnost tady byla tak ji využít maximálně. Projekt „multifunkční budova“ - ….byl smeten ze stolu ,rozhodla většina atd….. Já jsem napsal, že OZ č. 14 ze dne 23.6.2008 v bodě 3-14/08, dle zápisu je popsána celá situace jak probíhalo jednání. Zastupitelé, hlasovali jmenovitě viz zápis. Výsledek hlasování pro návrh 2, zdržel se 2, proti návrhu 7. V tomto případě přednesený návrh nebyl přijat. (pro jeho přijetí musí hlasovat nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů což je 15 – nadpoloviční většina je 8. V době hlasování bylo přítomno 11 zastupitelů. Pokud projevíte zájem o tom kdo a jak hlasoval, prosím jsem Vám k dispozici . K financování tohoto projektu uvádím se vší odpovědností, že by nemohl být přímo financován ze státního rozpočtu ČR jako budova OÚ. Pro dokreslení uvádím, že každý projektový záměr musí schválit zastupitelstvo. Střed obce ? Jistě víte jakou máme rozlohu. Já osobně se dívám na obec jako celek. Nyní se připravují oslavy 60 let samostatnosti, kde prosazuji aby se konaly v sobotu v dolní části ( hřiště TJ Sokol) obce, a v neděli 6.9. na hřišti u ZŠ Bařiny. Rovněž Rada obce dohlíží na rozdělování investičních akcí rovnoměrně, aby nedocházelo k preferování té či oné lokality. Pokud hodláte projevit svůj konstruktivní postoj pro další rozvoj obce, či máte svůj návrh, prosím kontaktujte mě osobně na tel. 725 121 188, nebo jednoho z členů rady obce či zastupitelstva. Při veřejném zasedání zastupitelstva vždy na závěr dostanou prostor občané, i tady máte možnost se prezentovat. Vaše dotazy, připomínky budou odpověděny a vysvětleny.

Autor: členům sboru ČCE

Vloženo: 11.5.2009 06:53:45

Vážené sestry, vážení bratři. Prosíme Vás, abychom napříště řešili sborové záležitosti v orgánech tomu určených - tedy především na sborovém shromáždění. Kurátor František Halaš a farář Jiří Palán

Autor: poslední občan

Vloženo: 7.5.2009 21:44:49

A zase jeden chudobný ,hladový a dobře informovaný.

Autor: iva

Vloženo: 6.5.2009 19:25:48

Zajímalo by mne ,jestli se bude prodávat nebo rozdávat nepotřebné vybavení obecního úřadu .Jaké a kdy?

Reakce OÚ:

Vloženo: ???

Ano, byla ustanovena komis, která bude mít na starosti prodej neupotřebitelného majetku. Ale bude to až poté, kdy tyto věci budou nabídnuty zájmovým složkám v obci.

Autor: Poslední občan

Vloženo: 5.5.2009 22:49:12

A proč by nemohla?

Autor: turista

Vloženo: 5.5.2009 15:14:39

Musím pochválit pana starostu Vaší obce - máte velmi hezky opravenou budovu obecního úřadu. A vůbec se v Huslenkách děje všechno k lepšímu - lidé dělají kolem svých domů pořádky,sečou trávu,sadí kytky-je pěkný pohled i z oken vlaku.Bohužel se to ale nedá říct o malém domečku u trati v blízkosti stožáru kde sedí čáp.
Buď tam nikdo nebydlí a nebo ano a nevadí mu,že kazí pěkný pohled na Vaši obec z vlaku. Alespoň by si mohl kolem něj trošku uklidit-nestojí to nic,jen trochu námahy.
Je škoda,že v takových případech nemůže zasáhnout obec.

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 18 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky