Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 17,0 °C   Černé 18,4 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: Poslední občan

Vloženo: 20.4.2010 19:39:51

Vážená paní nebo slečno obyvatelko.Se zájmem jsem si přečetl Vaše útočné příspěvky. Diskusní příspěvek "obyvatele" je veden v polonaivitě a neznalosti některých věcí,které se tady na webu už probíraly a pan starosta mu fundovaně odpověděl.A Vy hned hromy ,blesky včetně osočení pomalu z alkoholismu včetně toho,že si pletete demokracii s vyháněním občanů,kteří nesouhlasí s Vaším názorem nebo názorem většiny. Kde je Vaše křesťanská pokora? Nevím,co jste dělala za komunismu,ale někomu vyčítat následky komunismu po 20 letech je obehraná písnička,ta už dnes nezabírá. Nechte každému vlastní názor i projev.

Autor reakce: obyvatelka

Vloženo: 20.4.2010 22:18:39

Vy také

Autor reakce: obyvatelka již v diskuzi

Vloženo: 21.4.2010 09:11:45

děkuji za tuto reakci, z dotazu obyvatele vůbec nebylo patrné, že má něco osobního proti p.starostovi nebo že se mu na Huslenkách nelíbí, jen měl dotaz...stran kulturáku, určitě naivní...mě vyděsila pouze reakce obyvatelky, to že si každý vysvětluje demokracii jinak je zde naprosto jasné...ještě pro obyvatelku, dnes se neberou úplatky, dnes se berou provize, firma vyhraje výběrové řízení, dá provizi...uskuteční se prodéj, ten co o ten objekt stál jistě odmění toho, kdo mu k tomu dopomoh...tak to dneska chodí, a na Huslenkách to jistě není jinak...

Autor: obyvatel

Vloženo: 18.4.2010 19:48:01

Vážený pane starosto,velice by mne zajímalo,proč nesháníte peníze na vybudování cyklostezky,na postavení kulturního domu,na stavbu kanalizace,na přebudování bývalé MŠ-údolí Uherská na penzion pro důchodce,tak jak je prostřednictvím různých grantů sháníte na obecní oslavy ?Myslím,že kvalita starosty se lépe hodnotí,když je za ním vidět kus odvedené práce než když se při oslavách na pódiu u mikrofonu musí chválit sám.

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: 19.4.2010 07:51:55

Vážený pane obyvatel, škoda, že takové věci o kterých píšete mě neřeknete osobně, toto je téma na delší dobu nikoliv na několik vět, ale chápu, že by to bylo pro Vás velmi težké a pravděpodobně nemožné.

Přesto se o to pokusím:

Cyklostezka - asi nevíte, že peníze máme "sehnané" pro obec Huslenky to představuje částku 11,7mil.Kč

Kulturní dům - na tokové "staré" projekty se již nemyslí, pokud o něčem víte, tak mě to prosím sdělte na tel. 725 121 188, nebo e.mail: starosta@huslůenky.cz,

Kanalizace - probíhají dvě etapy odkanalizování, ta první je vrámci Sdružení Mikroregionu a jedná se o částku cca 120mil.Kč - stručně řečeno je před schválením v Bruselu. Ta druhá je ve fázi rozpracovanosti územního rozhodnutrí a jakmile se nám rozjede první etapa, tak začneme vyjednávat na MŽP o dotaci.

MŠ - údolí Uheská: o tom se namluvilo mnoho, jak asi víte či nevíte jaké je situace v socilaní službách. Nerad dělám projekty, které stojí nemalé peníze(řádově statisíce) a pak leží hluboko na dně skříně. Pokud mě dáte doporučení kdy taková Výzva bude vypsána, tak prosím jdu do toho, já o ničem takovém nevím.

To, že sháním peníze prostřednictvím jak říkaté grantů, tak to je pravda, ono se to nazývá jinak, ale to není podstatné.

Vy, praděpodobně žijete v hlubokém omylu, že snad stačí vypstat nějakou žádost, jak to říkají v televizi a peníze se pohrnou.

Oslavy - ano tato věc je v přípravě a proč se nepokusit o získání dotace, pokud ta možnost je, nevyužít této možnosti pokládám za neplnění svým povinností.

Závěrem: Ale vlastně nic .........................

Autor reakce: obyvatelka

Vloženo: 19.4.2010 12:21:11

Zřejmě nejste z Huslenek a nebo je tu druhá možnost,jste slepý,hluhý a němý a všechno možné dohromady, protože jinak byste nemohl napsat takovou hovadinu a to je slabé slovo. I slepý vidí co všechno za doby tohoto pana starosty se udělalo nového a hlavně prospěšného pro všechny obyvatele Huslenek. Bohužel i pro Vás-píši bohužel-protože patříte mezi ty,kteří si nezaslouží nic. Umíte jen kecat,rýpat,nedělat nic a skutek utek.Každý den byste měl dát do kostela nějaký dar za to,že Huslenky mají takového starostu jakého mají,protože ti před ním měli jen funkci,uměli dobře "mluvit",hrabat pod sebe a dál nic. Ale kdybyste si chtěl polepšit reputaci,tak určitě se nebude zlobit ani náš pan starosta ani obec Huslenky,když obci darujete několik stovek milionů korun,aby pan starosta nemusel žádat eurofondy a Vy byste se potom mohl také pochválit třeba za to,že jste konečně v životě poprvé něco udělal pro obec. Vážím si pana starosty,že Vám takto dalekosáhle a trpělivě odpověděl,já bych na otázky- zřejmě pod vlivem alkoholu ,protože jinak to není možné napsat",ani neodpověděla.Přeji Vám hezký den a jestli se Vám v Huslenkách nelíbí,tak jděte jinam a nám,kterým se tu líbí,neznečisťujte vzduch nám ostatním,kterým se líbí jak v Huslenkách,tak pan starosta.

Autor reakce: obyvatelka 2

Vloženo: 19.4.2010 12:50:39

Vážený pane obyvateli kdyby nebylo teď úřadujícího starosty Suraly a lidí kolem něho tak by nebyly peníze na cyklostezku, kanalizaci a ani by nebyly oslavy 60. let Huslenek.
A kdyby nebylo minulého starosty a lidí kolem něj tak by byl v MŠ Údolí domov důchodců anebo I. etapa kanalizace.

Autor reakce: taky obyvatelka

Vloženo: 19.4.2010 13:38:31

Líbí se mě dotaz obyvatele, diskuze slouží k tomu, aby lidé vyjádřili svůj názor, pokud se týká dění a konání v obci.Na kafe za p.starostou zajít nemá každý čas nebo povahu.A proto jsou tu tyto stránky, anonymita lidem vyhovuje , ale mají potřebu vyjádřit svůj názor.Tato funkce je placená, tak předpokládéjme, že je za ni odváděná práce, ale děkovat v kostele za to snad nemusíme...V dotaze bych potrhla, zda není možno něco udělat pro seniory, to že je to složité všichni víme, něco prodat je jednoduchší...Oslavy Huslenek nejsou složité, podle výše sehnaných prostředků bude jejich rozsah, kdo ale letos zaplatí ohňostroj se zatím neví, že by EU?Nebo se ještě stihne něco prodat.Závěr obyvatelky 1, byl děsivý...nelíbí se ti starosta?...tak běž bydlet jinde...no to snad ne, to už tu bylo.

Autor reakce: obyvstel

Vloženo: 20.4.2010 08:55:31

Vidím že p. satrosta tu má své fandy, ale má i spoustu odpůrců. Někdy sliby jen nestačí. A takové řeči jděte si bydlet jinam - to si dělíte srandu. Aby jste p. starostu nepřechválili, vždy je co zlepšit..

Autor reakce: obyvatelka

Vloženo: 20.4.2010 13:07:18

vzkaz pro "taky obyvatelku" a "obyvstele" - je vidět,že komunismus ve Vás zanechal následky, naučili jste se v daném textu číst to co chcete Vy,ale já jsem psala úplně něco jiného - opakuji pro "taky obyvatelku" - jestli jste křesťanka-tak byste měla děkovat za všechno ne jen za pana starostu a v mém textu nikde není uvedeno,že pokud se někomu nelíbí starosta - prosím čtěte pozorněji příspěvky-žádný děsivý závěr se v mé reakci neobjevil a pro pana "obyvstele" - nikdo si srandu nedělá,jestliže se někomu nelíbí v naší obci a všechno co se kolem ní děje,tak každý má možnost volby jít bydlet jinam-tomu se říká d e m o k r a c i e , pokud Vám to oběma to slovo něco říká. A kdyby nebylo tohoto pana starosty,tak bychom si tady nemohli povídat a řešit své bolístky a případné problémy. Minulý starosta hrál roli mrtvého brouka,nic neviděl,neslyšel... Vážím si příspěvku obyvatelky 2 - stručný a výstižný.

Autor: huslenčanka

Vloženo: 29.3.2010 14:42:18

vážený pane starosto,
docela chápu, že k zahájení výstavby kanalizace je třeba mnoha povolení a další administrativy,ale zcela shodně jste na podobnou otázku odpovídal již zhruba před rokem,možná to bylo i dříve. Podle toho soudím, že někde něco vázne.
PS: souhlasím s občanem a jeho poznámkou o obecním osvětlení. Ale možná je to v rámci akce"šetříme naši energii":-))

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: 30.3.2010 08:48:07

Vážená paní huslenčanko,
ač sledujete dění v obci přesto je Vám nutné některé věci blíže objasnit. Projekt Čistá řeka Bečva II je projektem či žadatelem územně právní celek a to: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) – kontaktní osoba Ing. Jaromír Kudlík. Toto sdružení je zapojeno 16 obci a naše obec je její součástí.
Celkový předpokládaný náklad na celou akci je cca 1.6miliardy Kč. Naše obec se podílí 7.67% což představuje částku cca 120mil.Kč. Celý projekt se dotýká 88 408 obyvatel což představuje 61% všech obyvatel okresu Vsetín a zaujímá rozlohu 432km2 o hustotě 204 obyvatel/km2.
Toto jsou fakta, které nelze opomenout, jedná se o zcela mimořádný projekt v rámci Zlínského kraje. Naše obec jak jsem Vám sdělil se podílí 7.67%, takové pravomoci máme při jednáních či při připomínkování celého projektu.
Nemalou měrou k celkovému posouzení přispěla politická nestabilita naší republiky, a to vzbudilo pochybnosti v Bruselu. Dne 6.10.2009 byl projekt ČRB II představen v Bruselu a bylo nutné dopracovat připomínky a projednat nové metodiky v rámci požadavků SFŽP a MŽP což se doplnilo a v únoru 2010 byl projekt opět presentován v Bruselu. K dnešnímu dni není známo stanovisko Bruselu, zda je projekt úplný či je nutné opět doladění či dodání dalších podkladů. Jednou s nejdůležitějších podmínek je přísné splnění emisních limitů pro ČOV, dále procento napojení obyvatel na kanalizaci na 85% v roce 2013 a zlepšení životní prostředí obyvatel nejen v dotčených regionech, ale především v povodí řeky Moravy a zároveň naplnění směrnice 91/271/EHS čistění odpadních vod ve Vsetínském regionu.
Pro naší obec je velmi složité (díky rozloze) dokladovat napojení na 85% (toto kriterium je posuzováno v rámci celého projektu) naše obec předpokládá napojení na 50%.
Věřím, že pochopíte, že neslibuji jen něco co se nedělá. Nad tímto projektem já i řada dalších pracovníků tráví hodiny a hodiny práce, které bohužel nejsou vidět, ale vyžadují si neustálou pozornost (a to není jediný projekt, který připravujeme).

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 14 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky