Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 25,1 °C   Černé 20,5 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: kolumbus

Vloženo: 15.11.2013 10:31:58

Dobrý den, nabízím pronájem podkrovního bytu na Hovězí nad masnou. Volný od začátku prosince. Tel.: 739612588.

Autor: Hana

Vloženo: 21.9.2013 17:59:03

Dobrý den, děkujeme Zastupitelstvu obce za nový "Sběrný dvůr". Již ho využíváme a do budoucna využívat určitě budeme. Těšíme se ještě na "Kompostárnu". Nevíte, zda je v plánu ? A kdy ? Děkuji za odpověď.

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: 23.9.2013 15:42:00

Děkujeme za OZ starosta obce - budu tlumočit na zasedání OZ dne 23.09. od 17.00hod. k dotazu kompostárna - ano je plánována a máme již přidělenou dotaci, právě probíhá příprava na výběrové řízení pro dodavatele či zhotovitele stavby, předpoklad dle harmonogramu výstavby v dubnu2014.

Autor: občan

Vloženo: 20.9.2013 18:27:11

Povolování jednotlivých domovních kanalizačních přípojek

Dobrý den, obracím se na Vás s několika dotazy ohledně daného projektu:

1) V dopise od společnosti AQUA PROCON je uvedeno, že musí být stavba dle stavebního zákona povelena, k povolení je třeba zajistit vyjádření dotčených orgánu-zde je uvedeno, že většina vyjádření je zajištěna, ptám se proto, která prozatím nejsou?

2)V souhlasu dle § 86/3 zák. č. 183/2006 Sb. , stejně tak jako v prohlášení je uvedeno, že realizaci přípojky provede vlastník. Jak sem dále zjistila ze stránek pro informace občanům, tak realizací stavby jsou myšleny výkopové práce apod. Moje otázka spočívá v tom, co znamená "apodobně" a jaké jsou na tuto realizaci předpokládané náklady.

3)Třetí a můj poslední dotaz se týká plné moci-předpokládám že se jedná o plnou moc generální? Proč to? A z jakého důvodu je zde začleněna poslední věta týkající se dalšího zmocněnce? Je zde již někdo takový? Například firma AQUA PROCON? Nebo jiná osoba? A opět - proč to?

Velmi děkuji za odpověď

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: 24.9.2013 07:54:31

Já Vám odpovím všeobecně: Obec prostřednictvím firmy AQUA PROCON připraví pro majitele kanalizačních přípojek komplexně připravenou projektovou dokumetaci včetně stavebního povolení a nybýtí právní moci (toto mám platnost 2 roky) nyní se dokumetace dopracovává a po větvích bude postoupena na stavební úřad. Dokemtaci tvz. "na klíč" je hrazena z obecního rozpočtu (1 přípojka cca 4.500.-Kč) Nedovedu jsi připravit, kdyby každý napojující občan jsi tyto záležitosti vyřizoval samostaně !!!! Proto je nutná plná moc abychom vše vyřídili. Vlastník KP (kanalizační přípojky) provede na svém pozemku výkop a zához dle projektu. Materiál vám bude vydán na základě "Smlouvy o vypůjčce" (zdarma) délka dle projk,dok. Napojení budou provádět pracovníky VaK Vsetín - na str´ánkách VaK Vsetím v sekci Dokumenty - kanalizační přípojky je možno se dočít další podrobnosti. Materiál vtz. kuchařka přípojek bude dostupná na našich strákích - právě se připravuje. Prosím o trpělivost, zhotovitel stavby firma PORR bude včas informovat občany o svých záměrech. V případě dalších dotazů jsem na tel. 725 121 188. Na dotaz zahájení stavby odpovídám nezávazně všem - říjen 2013 - stavba se bude realizovat i během zimních měsíců v tvz. "zeleném prostoru".

Autor reakce: občan

Vloženo: 20.9.2013 19:33:16

Jen tedy ještě připojuji, co konkterně znamená realizace? Výkopové práce se dle nabídek pohybují cca v průměru 1000 kč / m, do hloubky cca 1m, což by znamenalo nemalé náklady právě od vlastníka dotčené nemovytosti.

Autor reakce: občan

Vloženo: 20.9.2013 19:40:35

nemovitosti :-)

Autor reakce: Helena Jurčíková

Vloženo: 23.9.2013 20:20:59

Dobrý den, než jsem stihla odpovědět, předběhl mě pan starosta, tak jen ještě doplňuji další informace a odpovídám na dotazy (možná se budu opakovat):
1) V této chvíli jsou ze strany firmy AQUA PROCON zajištěny téměř všechny vyjádření potřebné pro povolení přípojek, tj. cca 99%. Protože při vyřizování této agendy ještě došlo u některých přípojek k úpravám či změnám, bude nutné zajistit k těmto změnám nové vyjádření – to je to zbývající 1%.
2) Realizace přípojky – POZOR! Realizaci nebude hradit obec. Obec teď vyřizuje a hradí cca 240 přípojek, ale jen dokumentační fázi (projekt, zajištění podkladů pro povolení na stavebním úřadě). Dále bude obec z obecního rozpočtu ještě hradit materiál, tj. trubky. Výkopové práce, jakož i vše, co s postavením přípojky souvisí, si bude občan hradit sám (takto postupují všechny obce, které jdou do stavby kanalizace). „Apodobně“ znamená výkop, postavení přípojky v příslušném spádu, napojení na hlavní stoku,zasypání, uvedení pozemku do původního stavu, prostě úplně vše, co je potřeba, aby přípojka byla zdárně postavena a plnila svou funkci. Náklady se u jednotlivých přípojek budou lišit podle toho, zda se bude kopat v trávě nebo přes betonový dvůr, zda se přípojka bude kopat bagrem nebo ručně /např. v blízkosti sítí/, bude také záležet na její délce atd. A z hlediska nákladů bude záležet na konkrétní firmě, kterou si vyberete, aby přípojku postavila. Až ta vám může přesně vyčíslit, kolik to bude stát.
3) Plná moc, kterou občané v tomto případě podepisovali, znamená, že obec je oprávněna vyřídit za občany územní rozhodnutí ohledně přípojek. Tzn, že úřad nebude jednat s 240 občany, ale všechny problémy i papíry ohledně toho bude posílat na obec. Až bude povolení vyřízeno, budou práva a povinnosti z toho vyplývající převedeny na občana (protože je to jeho stavba a jeho přípojka). Nemusíte se bát, tato plná moc se týká pouze právních úkonů spojených s vyřizováním územního rozhodnutí. V žádných jiných právních úkonech vás obec samozřejmě zastupovat nemůže. Nejde tedy o plnou moc generální (zmocnění ke všem právním úkonům).
Další zmocněnec je, jak jste správně psala, AQUA PROCON. AQP do celého procesu vyřizování vstupuje tak, že nejprve projektoval hlavní stoku kanalizace a poté projektoval i přípojky (po obci chodili jejich projektanti a ve spolupráci přímo s občany v terénu zjišťovali, jak povedou konkrétní přípojky- výstupy z jejich pochůzky ani obec nedostala, na obec pak přišel již zpracovaný projekt). Na obci jsou jednotlivé projekty k nahlédnutí, někteří občané se přišli podívat, jiní ne. Tento projekt pak ve finále občan dostane v rámci dokumentace o povolení přípojky a podle něho bude přípojku stavět. AQP má vůči obci závazek vyřídit všechny podklady pro povolení přípojky, které jsou nutné pro stavební úřad. Proto různá vyjádření vyřizoval AQP. Takže podklady připravuje AQUA (ve spolupráci s obcí), ale žádost o povolení přípojky, tj. žádost o územní rozhodnutí, na stavební úřad bude podávat obec. Stavební úřad bude pak komunikovat s obcí a ne s AQP.

Aktuálně je připraveno asi 6 žádostí o územní rozhodnutí, kdy každá část zahrnuje cca 20 rodinných domků – před podáním žádosti o povolení na stavební úřad bude ale ještě nutné zkontrolovat (ve spolupráci s AQP), zda jsou všechny podklady úplné – pokud ne, budou se znovu oslovovat občané, kteří nedodali podklady. Pokud by je nedodali, budou z té skupiny domků vyřazeni a budou se pak řešit individuálně. V případě, že by podklady neodevzdali vůbec, stane se to, že pro ně nebude vyřízeno povolení na přípojku a pokud v budoucnu přípojku budou chtít, budou si ji muset vyřídit na stavebním úřadě sami a na své náklady.

Moc se omlouvám, že vše tak dlouho trvá, ale jak vyřizování samotné stavby kanalizace, tak agenda přípojek je poměrně náročná a obsáhlá záležitost a není vůbec jednoduché takovou agendu dávat dohromady (tím si nestěžuji, jen konstatuji). Doufám, že vše se podaří dotáhnout zdárně do konce ke spokojenosti nás všech. Děkuji všem, kteří již příslušné podklady odevzdali a také děkuji paní, která vznesla tento dotaz.

Jinak stavba kanálu by měla začít v měsíci říjnu 2013 (čeká se na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o dotaci), kdy stavit se bude nejprve kanalizační sběrač v zemědělských pozemcích za Bečvou a pak v zemědělských pozemcích směrem na Bařiny (stoka A). Přesné datum zatím ale nikdo nezná. Hlavní nápor na dědinu bude v roce 2014, takže už předem prosím o shovívavost, neboť ani já si zatím nedovedu představit, jaká omezení, hluk, binec, nemožnost dostat se někde autem atd., na nás všecky čeká.

Autor: anonym

Vloženo: 13.9.2013 11:28:08

Dobrý den,jak to vypadá s cestou na ZD?Traktory a návěsy jedoucí na ZD nám ničí stromy a kvůli nim máme poničený barák.Jestli to tak půjde dál,bude přez právníka požadovat náhradu škody.

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: 23.9.2013 15:42:51

Je naplánována schůzka s vlastníky pozemků a nemovitostí na den 30,9.2013 za účasti ředitele ZD.

Autor reakce: reakce na anonym i pro vedení obce

Vloženo: 19.9.2013 14:56:38

To se nejedná jen o cestu k farmě,ale o celou cestu ve Zbeličném, protože ji kromě traktorů z farmy ke kravínu ničí prázdné několikatunové kladovky, které tu jezdí několikrát za den a krátí si cestu kvůli úspoře PH. Dalším problémem ve Zbeličném je nesnesitelný smrad, tento smrad už na vesnici dávno nepatří,takový smrad v obci by vedení obce nemělo dovolit-pokud chce ovšem něco dělat pro občany své obce a pro rozvoj obce, ale je před volbami,tak se asi nic dít nebude.To co teče z farmy u mostku je na zavolání hygieny a celkem by to chtělo pozvat televizi,aby ukázali lidem jak "hospodaří" farma v chráněné krajinné oblasti,jak ji zamořuje a ničí lidem bydlícím v okolí, vzduch a ničí účelové příjezdové cesty k těmto domům. Je vůbec přípustné takové ustájení v bytové zástavbě? Chtělo by to v Huslenkách na tyto i jiné problémy zřejmě založit občanské sdružení.

Autor reakce: zbelicnan

Vloženo: 19.9.2013 21:04:27

Však ty kladovky mají přece na dveřích firmu KOTRLA a cesta do Zbeličného není pro ně určena stačí zavolat policii a v tom nevidím problém však to zastupitelstvo v minulosti řešilo a chvíli to fungovalo tak nech je nekdo zastaví a nahlásí starostovi.

Autor reakce: ekolog

Vloženo: 16.10.2013 14:57:38

Přečetl jsem si zápis z jednání ZD ,vedení obce a občanů ohledně cesty . Velmi mně zarazilo vyjádření pana starosty ,že ZD si může dělat na svých pozemcích co chce. Pane starosto jsme právní stát ,platí občanský zákoník , taktéž hygienické předpisy a řada dalších. Volili Vás občané Huslenek a ne ZD. Mám za to ,že by mělo ZD být vstřícné vůči okolí a lidem zvlášť..

Je dobře ,že se lidé brání libo zvůli vedení obce a ZD.

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 17 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky