Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 27,3 °C   Černé 22,4 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 31.12.2006 17:40:18

Zdravím, o cyklostezce do Kychové vím pouze z posledního huslenského časopisu, takže to nemohu zatím nijak komentovat. Na aktuality ohledně cyklostezky za Bečvou a na otázku oprav obecních cest se zeptám na nejbližší schůzi obecního zastupitelstva .

Přeji vám všem optimisticky laděný , pěkný a pohodový rok 2007.

Autor: Luke

 |  email

Místní část: TisovéVloženo: 26.12.2006 08:30:31

A po cyklotrase by mohla následovat rekonstrukce cesty do Tisového . Je už fakt v hrozném stavu ... Thx

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: jelikož byl uveden e-mail - odpoveď odeslána přímo na uvedenou adresu.

Autor: čáp

Místní část: TomanůvkaVloženo: 25.12.2006 21:33:55

Dobrý večer.Tak chodník mezi Bařinama a Darebňou by byla nesmyslná investice.Hlavně se musí dodělat co nejdřív cyklotrasa za Bečvou.Díky'o'

Autor: h

Vloženo: 25.12.2006 14:10:49

Zajímalo by nás, kdy má obec v plánu dodělat chodník mezi Huslenkama a Bařinama, když má v plánu stavět další cyklostezku.Do kychove. Mrzí náš, že ji bezpečnost chodců není duležitější.

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 10.12.2006 16:21:50

Pro Mišuna: Děkuji za přínosné doplňující informace, také jen krátce doplním. Dozorčí rada SOH má dle obchodního zákoníku a zakladatelské listiny tyto pravomoci: dohlížet na činnost jednatelů, nahlížet do firemních dokumentů (obchodních a účetních knih), schvalovat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku popř. na úhradu ztráty. Odvolání jednatelů, dozorčích radních a vůbec rozhodování o všech podstatných záležitostech SOH má v pravomoci, na zákl. § 102 odst.2) písm.c) obecního zákona, rada obce.
Co se týká zakázek SOH, tak momentálně asi 70% tvoří zakázky od obce a 30% od jiných subjektů (občanů, podnikatelů, neziskových organizací) s tím, že zakázky od jiných subjektů mají rok od roku stoupající tendenci.
To, že obec sice neručí, ale mohla by přijít o majetek do SOH vložený je pravda, protože jak jsem psala níže, SOH odpovídá za své závazky celým svým majetkem, tzn., i tím, co do ní bylo vloženo. V současnosti však nic nenasvědčuje tomu, že by firma SOH měla problémy s hospodařením.
Na závěr oprava špatného údaje: Obec založila SOH s.r.o. v říjnu 2003, nikoliv v prosinci 2003, jak jsem mylně uvedla níže (v prosinci byla SOH zapsána v obchodním rejstříku). Jinak přeji pěkný den a děkuji za povzbuzení "a".

Autor: m

Vloženo: 6.12.2006 22:51:27

hm,tak zas asi zdražíme vodu,svoz odpadu....

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: rozhodnutí padne na obec. zastupitestvu a to ve středu 13.12. v 18.00 v galerii - Huslenky. Předpoklad: že ke zdražování nedojde, ale budeme hledat cesty, jak snížit nákladovou položku. Jednoduše řečeno třídit odpad, a svoz jednou za 14-dnů.

Autor: Mišun

Vloženo: 29.11.2006 23:29:34

"To se to tu rozjelo... Paní Jurčíková tu začala podávat velmi fundované odpovědi a komentáře. Starosta se taky zapojil do diskuse. Prostě to vzalo i tady jiný směr. Ne že bych byl takovým odborníkem jako p. Jurčíková, ale byl jsem u vzniku firmy (a.s.) tak o tom taky trochu vím. Když jde o SOH, tak je třeba si uvědomit, že vlastnická práva vykonává obec, potažmo OZ. Jsou však různé možnosti sestavení spol smlouvy - stanov k výkonu vlastnických práv. Byla tady diskutována otázka dozorčí rady. Záleží jaké dostala pravomoci. Buď může řídit chod společnosti a jmenovat a odvolávat jednatele, nebo jen schválit účetní závěrku, případně něco mezi tím. Pokud jde o zisk, který by vznikl pouze z financí obce Huslenky a firma by neměla příjmy od jiných subjektů vyšší, než daň ze zisku, tak je to spíš pro obec špatné - finančně, protože by vlastně musela zaplatit i tu daň v platbách společnosti. A jěště něco, obec sice nic nedluží, ale mohla by přijít o majetek do firmy vložený. A členové DR by taky mohli mít újmu. A to nikomu nepřeju.
To jen pár postřehů, snad se na mne p. Jurčíková nebude zlobit, že jí "fušuju do řemesla".
Přeju všem zastupitelům hodně úspěchů."

Autor: Huslenčan 2

Vloženo: 28.11.2006 21:50:25

Děkuji za odpověď.

Autor: Jurčíková Helena

Vloženo: 28.11.2006 21:45:50

"Otázka: Kolik má obec uvolněných zastupitelů?

Krátce vysvětlím pojmy. Uvolněný zastupitel je ten, který je uvolněn ze svého dosavadního zaměstnání pro výkon funkcí na obci, neuvolněný chodí nadále do svého zaměstnání a chodí vlastně jen na schůze rady či zastupitelstva.
Obec Huslenky má uvolněné zastupitele dva, p. starostu a p. místostarostu. Tito dva lidé mají tyto funkce jako své zaměstnání, tzn., že na obci pracují a za to berou plat. Mají za chod obce největší zodpovědnost, protože přes ně jdou všechny informační toky ohledně všech možných obecních záležitostí, jsou přímo u "zdroje" obecní politiky. Řadový zastupitel je víceméně závislý na informacích, které od nich dostane. Tyto funkce jsou ale také zároveň nejvíce náročné, proto je i rozdíl ve finančním ohodnocení. Řadový zastupitel dostává částku 366,-Kč měsíčně, takže i z toho jde poznat, že nemá tolik povinností a zodpovědnosti jako tito dva lidé.

Na závěr jen můj krátký osobní vzkaz: Nechci Vás nijak urazit, ale z vašeho příspěvku cítím spíše zášť, než opravdový zájem o informace. Vaše konkrétní dotazy mi nevadí, protože chápu, že to nemůžete vědět, vadí mi však Vaše vyjadřování, týkající se nás konkrétně osobně (mně, p.Ing.Pokorného, p.Halaše, p.Křupaly, SOH), neboť nám před všemi ostatními občany, kteří to čtou, nasazujete "psí hlavu", aniž pro to máte jediný pádný argument (podobně jako pisálek toho anonymu, který prošel obcí těsně před volbami). A takto se to prostě nedělá, protože všechny informace o věcech, které chcete vědět, jsou k dohledání buď na obci nebo na SOH. To byste ovšem musel vyjít z anonymity. Klidně se i nadále ptejte, pokud však budou vaše dotazy prokládány osočováním a podsouváním nepravd, nebudu na ně již reagovat. Jinak přeji Vám i všem pěkný den a omlouvám se za tu horu informací, stručněji to, bohužel, nešlo."

Autor: Jurčíková Helena

Vloženo: 28.11.2006 21:39:36

Otázka: Ručí společník, tj. obec, společně a nerozdílně za závazky SOH, tedy i za dluhy?

Zde jsme v režimu obchodního zákoníku tj. zák.č.513/1991, Sb. v platném znění (dále jen zákon). Podle § 105 odst.2) tohoto zákona může být společnost založena jen jednou osobou (další doplnění na vaši otázku, zda obec může být 100% jediným společníkem v s.r.o.)
V ust. § 106 zákona je upraveno ručení jak společnosti (SOH), tak ručení společníka (obec).Podle zákona odpovídá SOH za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společník (obec) pak ručí za závazky SOH do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Z toho vyplývá, že obec vlastně v této chvíli za závazky SOH neručí vůbec, protože nemá žádný nesplacený vklad.

Otázka: Jak probíhá spolupráce se SOH od 11.7.2006?

Tak jak do té doby a jak i v této době, tzn. úplně normálně. SOH na základě smluv, které má uzavřené s obcí (jsou všechny k dohledání jak na obci, tak na SOH), plní potřebné aktuální úkoly v obci.

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 23 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky