Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 17,6 °C   Černé 14,7 °C

Program Huslenkých slavností naleznete zde...
DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: Luke

 |  email

Místní část: TisovéVloženo: 22.2.2007 16:20:12

Reakce na komentář p. starosty: Dobrý den, dočetl jsem se, že máte cesty v obci velmi dobře zmapované.., takže když je tomu tak, tak mi musíte dát za pravdu, že v ,,období dešťů´´, jak jste psal níže, tak i na Tisovské cestě teče voda proudem, a kdyby si ti ,,chlapi´´ (jak psal autor Tisovjané na předchozí straně) neudržovali sami příkopy, a vůbec vše co je kolem cesty (větve stromů zasahujících do pozemní komunikace apod..) tak si myslím, že by to bylo ještě o dost horší. Takže asi tak

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

"Komentář starosty: Dnes se píše datum 23. únor, v minulém roce bylo 1m sněhu a byly problémy s odstraňováním, dnes je zima velmi mírná, ale prosim Vás nechtějtě abychom v únoru začali opravovat komunikace, když nás jěště zima může navštívit,záměrně nepíši překvapit. Ořez větví - bylo několikrát upozorňováno aby majitelé pozemků si provedli ořez větví a umožnili průjezd zimní techniky. Svodníky - ano vím o tom,že voda teče po cestě, ale myslíte, že v měsicí únoru...... Pravdou je, že ""chlapi"" z Tisového se o kumunikaci starají, za to jim patří dík, a věřím, že v blízké době najdeme společené řešení."

Autor: Aneta Hajdová

 |  email

Vloženo: 21.2.2007 07:52:37

Tak jako na Žáreci jsem nebyla asi tak 2roky, ale schválně se tam o víkendu projedu na kole, abych teda mohla posoudit jestli je ta cesta horší než tady u nás v Tisovém. ;-)

Projel jste se někdy autem nebo prošel se po cestě do Tisového?"

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Cesty v obci máme zmapované dle mého posouzení velmi dobře, takže zcela přesně víme, kde jsou jaké problemy, kde nám schází svodníky abychom mohli stáhnou vodu z cest atd. V těchto dnech se naváží materiál na nutnou opravu komunikací a jakmile bude navezen recyklát cihelný a betonový přistoupíme k opravám. Opravdu musím konstatovat, že lokalika Žárec je ve velmi špatném stavu, a budu moc rád,když se na tuto komunikaci přijedete podívat. V době deštů je to ještě horší, neboť voda se valí po komunikaci.

Autor: Luke

 |  email

Místní část: TisovéVloženo: 19.2.2007 15:43:16

Dobrý den, asi došlo k nedorozumění.. Já jsem pouze odpovídal a to ,,humorně´´ na předešlý příspěvek ..

Autor: Luke

 |  email

Místní část: TisovéVloženo: 18.2.2007 22:55:23

To Zde: Tož to víš, zatím jsou tu jen ti lepší ...

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Nedokážu posoudit co Vás trápí, ale pokud budete konkretnější rád se vyjádřím.

Autor: Zde

Místní část: HřebíkVloženo: 18.2.2007 21:53:48

No pěkně se to pohlo s fotkama, snad budou ještě přibývat.. škoda že tu nejsou fotky ze starších konfirmací :))

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: jsem rád, že se Vám naše stránky líbí a stále se vylepšují, dík za tuto práci patří p. Jiřímu Světinskému a p. Denise Halašové. Tímto Vás chci pozvat do galerie, kde probíhá výstava, kterou uspořádala p. Halašová /viz www.Huslenky.cz/

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 18.2.2007 00:47:34

Zasedání obecního zastupitelstva je naopak veřejné. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce (§92 obec. zákona). Zastupitelstvo svolává a řídí zpravidla starosta, v některých zákonem stanovených případech může zastupitelstvo svolat kterýkoliv člen zastupitelstva (taktéž §92 obec. zákona). Veřejné je proto, aby zastupitelé obce rozhodovali o podstatných obecních záležitostech veřejně, tj. před přítomnými občany a občané tak mohli posoudit, jakým směrem se jejich obec ubírá. Na této schůzi mohou, vedle zastupitelů, také i občané vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, nahlížet do usnesení a zápisu zastupitelstva apod. (§16 obec.zákona).
Poslední zastupitelstvo bylo 13.12.2006, pokud ho starosta nesvolá dříve, mělo by tedy být nejpozději 13.3.2007.

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Ano p. Mgr. Jurčíková Vám sdělila velmi fungované informace, takže já jen doplním termín: zasedání obec. zastup. je přesně naplánováno na den: 12. března 2007, začátek v 18.00hod., místnost - galerie -
Oznámení o konání veřejněné schůze bude uveřejněno na inter. stránce a obecní desce do 23.února 2007.
Občané budou informování místním rozhlasem od 8.března denně.

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 18.2.2007 00:45:04

"Zdravím také! Tak konkrétní termín konání obecního zastupitelstva mi zatím znám není. Aspoň stručně ale popíšu, jak to v praxi funguje.
Všechny podstatné otázky ""obecního života"" jsou upraveny v zákoně o obcích (zák.č.128/2000 Sb.). Tak i otázka obecního zastupitelstva (co to je, jaké má pravomoci, jak se svolává atd.). Zastupitelstvo je vrcholný orgán obce, protože je složeno z patnácti lidí, které si ve volbách navolili občané. Tato ""patnáctka"" má pravomoc rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech, které se naší obce týkají (např. volí obecní orgány, schvaluje program rozvoje obce, rozhoduje o prodeji obecních nemovitostí, o zřízení či zrušení obecního podniku apod.). Prostě rozhoduje o věcech nejvíce důležitých.
Vedle toho existuje další orgán, obecní rada. Ta má členů pět, je ze své činnosti odpovědná zastupitelstvu a je vlastně výkonným orgánem, tj. řeší v souladu se zákonem méně závažné (vzhledem k zastupitelstvu) záležitosti, které vyplývají z konkrétních problémů a potřeb obce. Samozřejmě nejvíce o akutních problémech obce ví starosta a místostarosta (ti jsou v radě automaticky ze zákona). Radu tak můžeme chápat, i když ne úplně přesně, jako jejich ""poradní sbor"", kdy v pětce společně řeší konkrétní obecní problémy. Zasedání rady jsou neveřejné, nikoliv však kvůli tomu, že by šlo o nějaké ""tajnosti"", ale z ryze praktického důvodu - je rychlejší a efektivnější, když se sejde hlav pět, než když záležitosti méně závažného charakteru řeší hlav patnáct (znám z vlastní zkušenosti). Každý občan má navíc, dle §16 odst.2 písm.c) obecního zákona, právo nahlížet do usnesení rady obce a pořizovat si z nich výpisy. Zastupitelé by samozřejmě měli být o jednání z rady informováni, aby byli ""v obraze"" a věděli, co aktuálního se projednalo, neboť jak jsem uvedla výše, rada je ze své činnosti odpovědná zastupitelstvu (§99 odst.1 obec. zákona). pokračování výše"

Autor: Casper

 |  email

Místní část: KychováVloženo: 17.2.2007 11:41:26

Zdravím! Kdy se koná nejbližší zasedání obecního zastupitelstva?

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: termín obecního zastupitelstva je zcela přesně určen na 12.března 2007 v místnosti - galerie - za knihovnou, začátek v 18.00 hod.,

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 16.2.2007 19:58:35

Na dotaz pana Jiřího jsem jako zastupitelka obce nereagovala proto, že se v diskuzi dotazoval pouze pana Pokorného a nikoliv ostatních členů zastupitelstva. Já také nevím, z jakého důvodu souhlasí pan místostarosta se zrušením vlakové trasy Vsetín - Velké Karlovice. Navíc si myslím, že nikdo nemůže za druhého vysvětlovat jeho výroky v tisku.
Pokud ale chcete vědět můj osobní názor, jsem jednoznačně pro zachování tohoto vlakového spojení. Více to však zatím nemohu komentovat, protože tato věc se na obecní půdě momentálně neprojednává - já aspoň jako zastupitel v tomto směru nemám od vedení obce žádné informace. Možná se to teprve bude řešit na nejbližším (nebo nějakém dalším) zastupitelstvu. Ty jsou veřejné a může se jich účastnit kterýkoliv občan, takže kdyby se to tam projednávalo, a byl jste přítomen, měl byste to z „první ruky“.
Přiznám se, že tento Jalovec mi unikl, nečetla jsem ho, proto nevím, do jaké míry je odpověď pana Pokorného závažná a jaký by mohla mít dopad na možné budoucí zrušení této trasy. Faktem je, že je to jeden z čelních představitelů obce Huslenky. Proto by měl ze své pozice v médiích odpovídat jako zástupce huslenských občanů (pro které je spojení důležité - cesty do škol, do práce atd.), a nikoliv jako soukromá osoba. A to nejenom v tomto případě, ale i v jakémkoliv jiném. Jeho odpovědi, pokud je pod nimi podepsán jako místostarosta, jsou totiž podvědomě brány jako prezentace obecního mínění. Já to ale fakt nečetla, nevím jak přesně odpověděl (akorát z vašich příspěvků vím, že je pro zrušení trasy). Z problému se nechci nijak „vyvlékat“, ale opravdu zatím nic bližšího nevím. Přeji pěkný večer.

Autor: Jiří

Místní část: DarebňaVloženo: 16.2.2007 16:23:53

Jsem rád, že někdo z občanů zareagoval na moji výtku co se týče výroku našeho pana místostarosty, ohledně zrušení vlakové trasy Vsetín - Velké Karlovice.
Velice mě udivuje, že mi nedokázal nikdo odpovědět z našeho obecního zastupitelstva.

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čtou 4 lidé. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky