Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 17,8 °C   Černé 17,3 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 19.3.2007 21:26:45

Aktuální stav cyklostezky za Bečvou:

Projekt Cyklostezka Bečva je projektem sdružení obcí Valašsko-Horní Vsacko a nikoliv obce Huslenky jako takové (obec se na něm podílí jako člen tohoto sdružení). Aktuální situace je taková, že teď je vše ve stadiu projekční přípravy. Projekt této cyklostezky zpracovává firma Nexten a měl by být hotov asi do poloviny tohoto roku. Další důležitou věcí je vypsání dotačních titulů, na základě kterých jde o dotace na tento projekt žádat. Zlínský kraj, přes který se rozdělují dotace z EU, má údajně dotační tituly pro tento účel vypsat v říjnu 2007. To znamená, že nejdříve se musí dodělat projekt a na základě tohoto projektu se může od října 2007 žádat o dotace na tuto akci. V realitě z toho vyplývá, že letos se cyklostezka nebude dělat vůbec, pokud vše půjde dobře (což nikdo předem 100% nemůže odhadnout), mohla by se začít dělat v roce 2008. Z hlediska naší obce jde hlavně o to mít připraveny potřebné podklady ve chvíli, kdy se už bude moci tato cyklostezka zrealizovat (obec by např. měla mít vyřešené všechny záležitosti ohledně pozemků, přes které cyklostezka povede apod.) V Huslenkách by mělo jít o cyklostezku za Bečvou a o cyklostezku mezi Darebňou, Bařinami a Kychovou. (informace mi poskytl T. Jochec, tajemník sdružení Valašsko-Horní Vsacko a R. Kalabus, projektový manažer tohoto sdružení)

Opravy obecních cest:

Podle obecního rozpočtu, který byl schválen na schůzi zastupitelstva dne 12.3.2007, se letos do opravy cest dá 1 milion korun. Které cesty se budou opravovat, bude rozhodovat obecní rada a to na základě vlastního šetření, žádostí občanů a spolupráce s odbornou firmou.Výsledkem by pak měl být výběr konkrétních cest, které se budou opravovat a stanovení způsobu jejich opravy (krátkodobý - levnější či dlouhodobý - dražší). Jak jsem uvedla výše, toto rozhodování má v pravomoci obecní rada. Občanům, kteří mají za to, že zrovna jejich cesta nutně potřebuje opravu, proto doporučuji, aby si ohledně této věci podali na obec písemnou žádost a v ní trvali na zpětném písemném odůvodnění rozhodnutí rady v jejich záležitosti.

Takže to jen ve stručnosti o některých aktuálních tématech naší obecní diskuze. Přeji příjemný zbytek jarozimy.

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 19.3.2007 21:23:01

"Zdravím a přikládám následující informace, které se týkají cyklostezky Bečva, železnice do Karlovic a oprav obecních cest.

Aktuální stav vlakové trati Vsetín - Velké Karlovice:

V současné době nehrozí žádné rušení této trati. Informace ohledně této trati se v médiích objevily proto, že valná hromada ČSAD a.s. Vsetín pověřila své představitele, aby ""zmapovali"" situaci a zeptali se starostů či místostarostů jednotlivých obcí, zda jsou pro zachování či zrušení této trati. Pro ČSAD je vlak konkurencí, proto podniká kroky, které by zvýšily podíl autobusové dopravy v tomto regionu. Jedním z nejdůležitějších subjektů v této věci je ale Zlínský kraj, který veřejnou dopravu, tj. i železniční trať Vsetín-Karlovice dotuje (obce tuto trať nedotují vůbec). Hlavně na něm tedy záleží, zda tento druh dopravy tady bude fungovat a jak dlouho. Jiná věc by byla, kdyby se dotování této trati přeneslo na obce a ty by musely začít přemýšlet, kde na to vezmou peníze. V současnosti tomu ale tak není. Zlínský kraj trať dotuje a její existence je také podporována sdružením obcí Valašsko-Horní Vsacko, které se snaží o rozvoj cestovního ruchu v našem regionu, ke kterému tato trať neodmyslitelně patří. (informace mi poskytl T. Jochec, tajemník sdružení obcí Valašsko-Horní Vsacko)"

Autor: čáp

Vloženo: 18.3.2007 22:32:24

Autor: čáp

Vloženo: 18.3.2007 21:17:08

Ty vole Karle,co to je?

Autor: Karel

Vloženo: 17.3.2007 17:18:32

kokot

Reakce OÚ: Jiří Světinský

Vloženo: ???

Komentář webmastera: příspěvek pana Karla nijak tématicky nesouvisel s touto diskusí a svým obsahem se přiblížil nechtěné, ba až nežádoucí reklamě ... a navíc nám poplašil Čápa. Proto byl jeho obsah po konsultaci se starostou smazán.

Autor: Daniela

 |  email

Místní část: BařinyVloženo: 14.3.2007 16:58:13

Dobrý den.Vznáším dotaz ohledně již dlouho diskutované nové kanalizace,jejíž vybudování je nejspíš ve hvězdách...nebo se mýlím a mám špatné informace?
A dále by mě zajímalo,zda se ,v dnešní době téměř nezbytné informační medium,zvané internet dostane i do Huslenek.Vím,že tato možnost tady je,ovšem monopol (nebudu jmenovat),který tuto službu pro domácnosti zprostředkovává,je poněkud drahá záležitost ,nebot na Vsetíně se lze k internetu připojit i za čtvrtinovou částku.Nehovořila bych o tomto problému,kdyby se loni neobjevily dotazníky,kdo by měl o připojení zájem,já jsem zájem měla,evidentně jsem nebyla jediná,ale nedělo se nic a zřejmě to byl jen předvolební tah...takže vážený pane starosto a další zastupitelé,vím,že jsme jen obec a ne moc velká,ale obyvatelé by si možná zasloužili,kdyby se jim dostalo alespoň nějakého vysvětlení,a eventuelně v brzké době i slíbeného vysílače pro široké okolí.Děkuji za odpověď.

Reakce OÚ: Jiří Světinský

Vloženo: ???

"Komentář starosty: K první části Vašeho dotazu, dle posledních aktualních informací: kanalizace v naší obci není až tak ve hvězdách. V současné době probíhá příprava a administrativní záležitosti a se skutečným výkopem by se mělo začít jaro 2009. Náklad na tuto akci předpokládá cca 85 - 90 mil. Kč.

Komentář webmastera: téma připojení k internetu jsem na tomto webu probíral už koncem roku 2005 viz: http://www.huslenky.cz/index.php?linkrel=info_internet . V současné době je situace kolem připojení k internetu následující: když opomenu nízkorychlostní připojení (Dial Up přes pevnou linku, CDMA přes síť O2 nebo GPRG přes mobil) je tu možnost připojení přes ADSL (nutno mít pevnou linku) a nebo přes WIFI Vsetínského Internextu ( http://www.inext.cz ), podmínkou ale je pokud možno přímá viditelnost na některý z přípojných bodů (vodárna na Bařinách nebo hospodářské stavení u Zetochů). Údajně prý existuje ještě další přípojný bod a to někde nahoře v Losovém, ale nemám to ověřeno. Kromě toho tu jaksi ""funguje"" ještě Tisovnet ( http://www.tisovnet.cz ) - provozovatelem sítě měla být firma Synergy ze Vsetína (http://www.synergy-net.cz), ale poté co loni nedostali požadovanou dotaci od OÚ, projekt víceméně krachnul a síť funguje pouze v údolí Tisové a zaslechl jsem, že se nějaké další rozšíření chystá i do Uherské. Kromě zmíněných možností mělo velký zájem o rozšíření na Huslenky hovězské sdružení HovNet ( http://www.hovnet.cz ) které má v Huslenkách pokud vím jediný přípojný bod a to na Hřebíku u Machačů. Rozšíření HovNetu dál do Huslenek se v dohledné době zřejmě asi konat nebude a to z toho důvodu že (prozatím) nedisponují dostatečnou konektivitou páteřního připojení a možná i proto v součané době (alespoň co jsem zaslechl) nepřipojují nové zájemce ani na Hovězí.
Se starostou jsme na toto téma diskutovali a zřejmě bude zahájeno jednání s firmou Internext o možnostech zřízení více přípojných bodů tak, aby byly vykryty i další údolí a místní části Huslenek. Sám prověřuju ještě další možnost která se naskytla, ale prozatím to nebudu nijak rozvádět."

Autor: kanonýr huslenský

Místní část: BařinyVloženo: 12.3.2007 08:32:11

Pí. Ludmila má pravu, Vy Kychovjani darební.
Nevím zda je cesta obecní, či státní, ale stačí aby obec zaslala požadavek na dopravního inženýra, s uvedením problému a ten tuto cestu osadí potřebnou dopravní značkou.
S pozdravem a přáním krásného dne, kanonýr huslenský.

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Cesta je obecní, prověřuji s dopravním inženýrem npor. Ant. Javorkem celou záležitost,a po zaslalé žádosti a schválení v OR jsme připraveni tutu záležitost řešit.

Autor: ludmila

Vloženo: 11.3.2007 20:59:23

"Měla bych tento dotaz,lépe řečeno tlumočím tu názor mých rodičů.Poslední dobou se velmi zvýšila průjezdnost aut po tzv.cestě ""Obecnica"" na Bařinách. Situace je celkem neúnosná. Jezdí se tam ted co to dá a ještě mnohdy pod vlivem alkoholu ve večerních a hlavně nočních hodinách, jezdí se tu obousměrně a dokonce se tu dají potkat i nákladní auta !!!! Je možná jen otázkou času, kdy v této lokalitě dojde k nějaké neštastné nehodě. Možná by stálo za zvážení, kdyby tudy jezdila jen auta těch občanů, kteří kolem této cesty bydlí. A mohla by být tato jinak velmi pěkná a poklidná komunikace využívána třeba dětmi na kolečkových bruslích, jízdních kolech a taktéž by zajištovala bezpečný průchod mnoha občanům, kteří nechtějí chodit kolem frekventované hlavní silnice.
Chodí zde také hodně dětí ráno do školy a odpoledne zpět domů.
Zkracují si zde zejména cestu řidiči jedoucí od Vsetína na Kychovou a zpět, přesto, že mohou jet po hlavní silnici. Prosím o zvážení a řešení této bezpečnostní situace."

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

"Komentář starosty: Vážená p. Ludmilo, Váš dotaz je zcela přesně směrován na věc, kterou by měla posoudit OR. Ano vím, že provoz na ""Obecnici"" je silnější, než by si občané přáli, ale jen pro doplnění, aby toto nebyl názor jen Váš či Vašich rodičů, bylo by vhodné, aby pokud možno obyvatelé této ulici se k problamatice dopravy po ""Obecenici"" vyjádřili a žádost o omezení provozu zaslali písemně na OR, která celou situaci posoudí a navrhne či doporučí řešení."

Autor: Věra

Místní část: DarebňaVloženo: 11.3.2007 13:51:23

To je sice hezké, že pan starosta se ozval(i když telefonicky), ale myslím, že lidi by zajímal i názor pana starosty veřejně sdělený.(Tedy pokud se telefonát týkal stejného problému, a to zrušení dráhy.)

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Mě se nikdo na názor o zrušení dráhy neptal. Přesto uvádím, že v rámci cestovního ru chu v lokalitě Vsetín - Vel. Karlovice je vlak součástí tohoto regionu.

Autor: Luke

 |  email

 |  web

Místní část: TisovéVloženo: 2.3.2007 15:07:11

Vidím, že zatím pan místostarosta nereaguje ..

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 19 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky