Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 17,6 °C   Černé 18,0 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: Markéta

Místní část: ŠkrádnéVloženo: 25.4.2007 10:42:38

Vážený pane starosto,
jsem potěšena nad vaším zájmem a rychlou reakcí, kterou jsem obdržela na e-mail.

Autor: Markéta

 |  email

Místní část: ŠkrádnéVloženo: 24.4.2007 17:30:41

Vážení,
obracím se na Vás s žádostí poskytnutí informace, kde si stěžovat. Nedaleko mého bydliště se ve velkém vypouští močůvka, nebudu tady diskutovat o ekologickém hledisku, to mají na starost jiní lidé, které ráda upozorním. Jde mi o problém zápachu linoucího se nejenom kolem cesty, ale když nemohu doma větrat kvůli zápachu (a to ne malému!), který jde cítit KAŽDÝ den. A poslední perlička - je velmi příjemné projít se v tom zápachu na vlak, posadíte se do dopravního prostředku a pak už se jenom stydíte. Někde jsem zaslechla, že je zákaz vyvážení chlévských mrv na pole pokud se ihned nezaorají. A to už se nebavím o tom jak nádherně se tato vůně line celými Huslenkami. Turisti jistě rádi pobydou v takto neporušené přírodě. Jde mi o mrvy vystřikované a sladované za mostem U Pokorných směrem na Škradné. Nestěžuji si zbytečně, nějaký ten zápach snesu, krávy pasoucí se v blízkosti mi také nevadí. Ale
dávit se při vstupu na zahradu, to už je moc!!! Vedoucí
z okolních družstev by se měli pozastavit nad stížnostmi, které nevznášíme (my všichni obyvatelé) poprvé. JE PROBLÉM KOPY S MRVOU PŘESUNOUT? ZAJET NA VZDÁLENĚJŠÍ POLE???

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Celá záležitost byla projednána s p.ředitelem Ing. Novákem - přislíbil sjednání nápravy a p. Hromek - předseda představnstva Vsacko Hovězí a.s. dodal, že během týdne bude technologie vývozu vylepšena a nedojde při vývozu k zápachu po obci.

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 19.4.2007 19:29:52

"Na závěr vzkaz pro ty, kteří raději odpadky pálí: nezapomeňte na to, že vzduch z ""toxického táboráku"", který svým počínáním vyrobíte, nedýchají jen vaši sousedé, ale také vy sami. Zároveň svým chováním porušujete nejméně tři zákony – zákon o odpadech, zákon o ovzduší a také občanský zákoník. Proti osobě, jež pálí problémové odpady (plasty, gumy apod.) lze vést správní či přestupkové řízení. Přitom zadělávat si na tyto problémy je úplně zbytečné, protože většina odpadů jde v Huslenkách opravdu roztřídit a odevzdat do sběru (do sběrného zvonu či na SOH).

Takže tolik k odpadům, přeji nám všem, pokud možno, čistým, valašským vzduchem provoněné jaro ."

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

"Komentář starosty: Na všechny příspěvky p. Mgr. Jurčíkové není abslolutně co dodat, maximálně vyčerpánající sdělení a doporučení.¨Srdečně děkuji!!!!
Z toho vyplývá, ten co chce něco udělat pro třídění odpadu, ten o tom nemluví a učí se třídit, aby popelnice vystačila na dobu běžnou v okolních vesnicích 14 dnů.
Ten co tuto věc nechce dělat,protože ""ON"" si zaplatil za sebe a celou rodinu, tak dělá vše proto aby popelnice nestačila, a hledá minimální příležitost ke stížnostem.
Já jsem přesvěčený, že okolnosti""HO"" brzy donutí a pochopí.V úterý ráno jsem osobně projel celou trasu svozu kom. odpadu a nenašel jsem žádný nepořádek okolo popelnic, při otevření popelnice jsem byl mile překvapen, že občané opravdu pochopili, co tam patří a co ne. Mám průběžné výsledky soutěže ze ZŠ Bařiny, a výsledek je velmi pozitivní - třídění odpadu se stává pro naši mládež denní návyk."

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 19.4.2007 19:27:46

3. Odvoz do kontejnerů
– po nějakém čase musíme nashromážděné vytříděné odpady donést či dovézt na určená sběrná místa. Tak 1x za dva měsíce vyrážíme s dětmi dávat doma přichystaný odpad do kontejnerů. Pro ně je to zábava, ale také poučení, protože až vyrostou, budou to tak dělat také (tedy snad). Tetrapaky momentálně dáváme synovi do školy, kde probíhá soutěž v jejich sběru. Když naplním žlutý pytel směsného plastu, dopravím ho na SOH.

Když vytřídím výše uvedené komodity, v popelnici pak opravdu hodně odpadků ubude (a tudíž stačí její vysypání 1x za 14 dnů). Tímto velmi děkuji všem občanům, kteří již odpady třídí, jakož i všem pracovníkům Služeb obce Huslenky s.r.o., kteří sběr a další věci okolo třídění zajišťují. Zároveň držím palce těm, kdo se o třídění zatím třeba jen pokouší (nebo hodlají pokusit). pokračování výše

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 19.4.2007 19:25:10

Při třídění jsou důležité zejména tři věci - místo, vymývání a odvoz do kontejnerů:

1. Místo
– najít si místo, kde budu doma tyto věci shromažďovat. Toto místo by mělo být co nejblíže kuchyně např. ve špajzu, protože jak si ho udělám ve sklepě, běhat kilometry sem a tam se brzo omrzí a snaha třídit je tatam (týká se těch normálních, běžných odpadů – petek, tetrapaků apod.) Já osobně mám ve špajzu čtyři krabice – do první dávám petky a tetrapaky, do druhé sklo od nápojů, zavařenin atd.,do třetí papír do sběru a do čtvrté znečištěný či novinový papír na podpálku. Pak tam mám ještě pytel na směsný plast. Když se ty krabice zaplní,roztřídím je ještě dál – tetrapaky splasknu a zanesu do oranžového pytle, který mám u půdy, petky také splasknu a připravím do tašky, sklenice přeberu, např. zavařovací si založím do krabice na půdě, zbytek přichystám k vyhození do zvonů, papír do sběru svážu (papír na podpálku odnesu do kotelny) a mám vše připraveno k odnesení do zvonů.

2. Vymývání
– pokud chceme třídit, musíme tyto odpady vymývat. Když se rozhodneme, že je nebudeme dávat do popelnice, budeme je muset po dobu, než je odneseme do kontejnerů, mít uskladněné doma. Vydržet se to dá, jen když budou čistě vymyté, vymývání je také důležité pro další práci s těmito odpady (tyto odpady ještě přejdou přes ruce hodně lidem např. na třídících linkách). Já osobně tyto odpady umývám s nádobím (např. tetrapaky od mléka,kelímky od jogurtů, sklenice od kompotů atd.), po každém umývání je utřu a rozhodím do těch krabic ve špajzu (práci to nedá téměř žádnou). pokračování výše

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 19.4.2007 19:22:36

Poněvadž sama doma odpady třídím, pokusím se stručně popsat, které komodity lze třídit a jak:

1. sklo - bílé - do bílého zvonu (zvon = kontejner, který stojí na sběrném místě) barevné - do příslušného zvonu na barevné sklo

2. papír – do zvonu na papír (novinový a různě znečištěný papír dávám do kotelny na podpálku)

3. PET lahve „petky“- do drátěné klece na sběrném místě

4. tetrapaky – do oranžového pytle

5. směsný plast (kelímky, igelit. sáčky od nejrůznějších věcí apod.) – žlutý pytel (když zrovna žlutý pytel nemám, dávám to do jakéhokoliv většího igelitového pytle, jinak oranžové i žluté pytle jsou k dispozici na SOH)

6. biologický odpad – v kuchyni mám větší umělohmotnou mísu, do které při vaření tento odpad shromažďuji a pak ho dávám na kompost

8. velkoobjemový odpad – Služby obce Huslenky 2x ročně (na jaře a na podzim) organizují jeho svoz

9. odpad nebezpečný – rovněž 2x ročně svoz zajišťují Služby (o jaké odpady jde, je napsáno na naší webové stránce v aktualitách a informacích, jde o staré lednice, koberce, linolea, laky, barvy atd.)

10. staré či nepotřebné oblečení či obuv – buď do velkoobjemového odpadu nebo třeba do bazaru (např. v Halenkově je v hasičáku bazar 2x v roce) či do charity (např. na N.Hrozenkově, ta rovněž oblečení vybírá 2x ročně, letos však jen na podzim) pokračování výše

Autor: Jurčíková Helena

Místní část: KychováVloženo: 19.4.2007 19:20:32

Pár poznámek k odpadům. Zastupitelstvo schválilo (já také) svoz odpadů 1x za 14 dnů z důvodu snížení nákladů, které musí obec na odpadové hospodářství každým rokem vynakládat. Zda zrovna tento způsob bude efektivní a náklady se tím skutečně sníží se však pozná až po nějaké době fungování tohoto režimu. Faktem je, že okolní obce svážejí odpady také 1x za 14 dnů, takže to, co je pro nás novinkou, je jinde běžnou praxí.

Co se týká pálení odpadů… Obec Huslenky je, a to zejména díky práci ředitelky SOH, p. Koudelové, oproti jiným obcím, na poměrně solidním stupni třídění odpadů. Odpady se u nás třídí již několik let a Služby obce Huslenky ve spolupráci s firmou EKO-KOM svážejí a připravují k odprodeji vytříděné odpady pro jejich další zpracování. Já osobně třídění odpadů velmi fandím a to zejména z důvodů ekologických. pokračování výše

Autor: Pepina

Vloženo: 18.4.2007 18:06:40

Tak tedy nechápu pane starosto, kdo koho vlastně nepochopil, jestli Vy mě nebo já Vás.

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: viz články p. Mgr Jurčíkové a v hodnocení je řečeno vše.

Autor: anez52

 |  email

Vloženo: 12.4.2007 22:46:59

Vážený pane starosto,ještě k vodovodnímu problému,v údolí Černém.Tak je to k nám zhruba 1400m od p. Dukátníka,takže podle Vás máme ,ale honem a rychle zapomenou ,že se vody dočkáme.Tak jak jste to vymysleli,rozhodně na to moc hrdi asi nejste.Ať přemýšlíme jak chcem není nám stále jasné ,proč nedotáhnete vod.řád až na konečnou.Budeme se muset informovat asi jinde.Prosím neberte to jako výhružku,ale jiné stanovisko nevidíme.Zdá se nám ,že naposledy se investovalo asi v roce 1998 do údolí v Černém,nebo se mýlíme?

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Vodovodní řád v Černém, má své technické problémy, pokud budete mít zájem tuto věc opravdu řešit, tak ano, a já doporučuji sjednat schůzku s p. Ing. Danišem což je člověk plně kompetentní za vodní hospodářství v obci. Tím Vás vyzývám k jednání na obecním úřadu. Schůzku nutno domluvit po tel. domluvě.

Autor: Pepina

Vloženo: 11.4.2007 18:25:44

"Vážené zastupitelstvo, to je fakt skvělé vyvážet popelnice 1x za 14 dní a ještě vybrat termín týden po Velikonocích.Máte ještě více tak ""skvělých"" nápadů???
Již teď, po prvním termínu, je radost posedět venku a nadechnout se všeho, co lidé pálí.Jen tak DÁLE!!!"

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

"Komentář starosty: Termín svozu komunálního odpadu byl po svátcích, to je pravda,bohužel začínalo nové čtvrtletí a my jsme najížděli na nový harmonogram,což částečně způsobilo komplikace, ale pevně věřím, že se vše napraví. ""Skvělé nápady"" jako třídění atd., je potřeba si uvědomit, že toto bude v blízké době jeden z velkých problémů a my se ho učíme řešit už dnes."

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 22 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky