Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 25,2 °C   Černé 20,5 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: Kretovi

Vloženo: 7.7.2007 13:27:13

dobrý den,mám dotaz jak vám jde prosím nova tady u nás nejde totiž vůbec a některým sousedům jde jen čt1.děkuji za odpovědi.

Autor: čáp

Vloženo: 6.7.2007 17:05:21

ACHTUNG!!!
Pomalá pípa vznikla jako ekvivalent organizace HSK ale nikdy nedosáhla jejich kvalit,jak sportovních tak konzumních.Pro srovnání,je to jako chtít hodnotit rozdíl mezi Ferrari F40 a Škodou 120L,navíc pod vedením managera Pomalých píp p.Břetislava A. se toto sdružení začalo ubírat směrem ke Vsetínu.Jako sponzora proto doporučuji firmu Zbrojovka Vsetín-Nástroje a.s. v likvidaci

Autor: kanonýr huslenský

Místní část: BařinyVloženo: 6.7.2007 09:23:45

Upozorňuji pana Čápa, že sponzorský dar není příspěvek pro sociálně slabé, ale je to poplatek za reklamu, kterou POMALÁ PÍPA bezesporu zaručuje.
Velevážení sponzoři, nedejte na článek pana Čápa, který jako přistěhovalec nemá o tradici PÍP ani páru.
Přeji hezký den Váš kanonýr huslenský

Autor: čáp

Vloženo: 6.7.2007 02:31:46

Upozorňuji občany že Pomalá pípa viz.níže,nemá žádnou tradici.Je to spolek složený ze státních zaměstnanců,hospodských a Zbrojováků kteří mají peněz
plné pytle a tudíž finanční příspěvky noste mě.děkuji

Autor: kanonýr huslenský

Místní část: BařinyVloženo: 5.7.2007 16:46:27

Výzva:

Fotbalový tým POMALÁ PÍPA, hledá sponzora na turnaj pořádaný HSK, 14.07.2007.
Nápoje pro povzbuzení či finanční obnosy noste k rukám kanonýra huslenského.
Pro neznalé fotbalových poměrů si dovoluji upozornit, že PÍPY jsou vele úspěšný tým s dlouholetou tradicí, který se každoročně umisťuje na předních příčkách.

S pozdravem a přáním krásneho dne Váš kanonýr huslenský

Autor: Jurčíková

Místní část: KychováVloženo: 3.7.2007 13:26:58

"A teď jen krátce k Vaší odpovědi... Zajímaly mě projekty financované z peněz EU a nikoliv projekty jiné (např. realizace půdní vestavby v ZŠ nebo vodovodní řad do Losového nejsou přece financovány z evropských fondů?). Pokud se týká informací, které jste zastupitelům poslal emailem a které jsou o získávání peněz z fondů EU, tak k tomu řeknu jen tolik - celý postup, jakým se získávají tyto peníze, vysoce přesahuje moji odbornost a myslím (doufám, že nikoho neurazím), že nás všech v zastupitelstvu. Jde o velmi složitý proces a těmito záležitostmi se zabývají k tomu vyškolení odborníci, kteří poskytují obcím informační a poradenský servis. Proto je důležité, aby vedení obce (tj. uvolnění zastupitelé, protože k tomu mají čas, služební auto, telefony atd.) takové centrum kontaktovalo a obecní problémy tohoto typu s nimi konzutovalo. Např.odborníci, kteří mají přehled o nabídce dotačních titulů a mohou posoudit, jaké projekty mají šanci na úspěch, pracují v Baťově vile ve Zlíně.
Na informativní obecní radě jsem např. navrhovala, aby se neprodávala Celnice v Kychové, ale aby se z peněz EU zrekonstruovala a zůstala tak v obecním majetku (pokud by to samozřejmě bylo možné, tzn. pokud by tato rekonstrukce šla ""nacpat"" pod nějaký dotační titul). Podobně zastupitel František Halaš navrhoval to samé u nemovitosti Zámeček v Kychové. To znamená, aby se neprodával , ale aby se hledaly cesty, jak by šel opravit z peněz EU a zůstal nadále obecní. A já se ptám, vzali jste vy, jako vedení obce v potaz tyto návrhy zastupitelů? Zabývali jste se jimi a podnikli v tomto směru nějaké kroky?

Co se týká dalších odpovědí, k časopisu jsem se vyjádřila výše a o SOH jsem se nedozvěděla nic. Což je velká škoda, protože zrovna o tomto podniku nelze ze strany obce, bohužel, získat žádné objektivní informace. Občané tak mají k dispozicii akorát pomluvy (které šíří nevím kdo a proč) a zavádějící informace o tom, jak je firma ztrátová, jak její vedení nechce spolupracovat apod., přitom opak je pravdou. A obec se přece nemůže vyvlékat z odpovědnosti objektivně a pravdivě o této firmě občany informovat, neboť jde o podnik nikoliv soukromý, ale obecní.

Takže tolik k tématu, přeji všem pěkný den a až to budu cítit jako důležité, určitě se zase na něco pana starosty zeptám (a jelikož on sám na tuto diskuzi také vstupuje, předpokládám, že mu to nebude vadit) anebo podám občanům, zatím alespoň na diskuzi, důležité informace třeba i já sama.

Helena Jurčíková - zastupitel obce"

Autor: Jurčíková

Místní část: KychováVloženo: 3.7.2007 13:24:36

"Zdravím a děkuji za informace, které však bohužel nebyly zdaleka vyčerpávající.

Asi všechny, kdo se připojují na net, konkrétně na huslenskou diskuzi, zajímá, proč pokládám panu starostovi dotazy tímto způsobem. Odpověď je jednoduchá - jde mi o zlepšení informovanosti o obecním dění mezi občany. Já samozřejmě na informativní schůzky na obec chodím, rovněž také na schůze zastupitelstva. Problém je však v tom, že výsledky z jednání, které zde proběhnou, by neměly zůstat za zdmi obecního úřadu, ale měly by se, a to zejména v důležitých obecních otázkách (např. vývoj plánovaného prodeje obecních nemovitostí, vývoj realizace tzv. ""Komunitního centra"", otázka dalšího vývoje SOH apod.) dostat také k občanům a to v podobě jasně srozumitelných a věcných informací. Občané totiž musí mít možnost posoudit, jakým směrem se jejich obec ubírá.

Tyto informace by měly být zveřejňovány především v obecním časopise, který oslovuje občany plošně v celé obci. Zveřejňovat je musí hlavně vedení obce, protože starosta s místostarostou jsou přímo u zdroje těchto informací. Konkrétně si třeba myslím, že každá důležitá obecní záležitost, např. cyklostezky, komunitní centrum, prodej obecních nemovitostí, vývoj kanalizace atd., si zaslouží samostatný, stručný, ale výstižný článek a nikoliv jednu větu v úvodním ""Slovu starosty"". A to tím více, když si uvědomíme, že občané jsou takto celoplošně informováni pouze 2x do roka. Obec je tu totiž pro lidi, proto by jim sama měla vyjít vstříct a neodkazovat se na to, že ""občané by se také přeci měli zajímat"". Ano, právo na to mají, ale realita je taková, že na to nemají čas. Řeší totiž spoustu svých pracovních, osobních atd. problémů, kterých má každý nad hlavu. Způsob, jakým obec informuje a komunikuje se svými občany, velmi věrně svědčí o jejím přístupu k nim.
Poněvadž však náš obecní časopis vychází sporadicky, je samozřejmě velkou výhodou, že informace jsou u nás zveřejňovány také v elektronické podobě (např. usnesení z obecních rad i zastupitelstev), ale nutno podotknout, že se to týká pouze úzké skupiny občanů, kteří mají přístup k internetu. Takže bychom to měli brát jako ""bonus"", nikoliv tak , že zveřejněním informací na netu je splněna naše povinnost informovat. I k tomuto mám ale výhrady a to zvláště u informací podaných tak obecně, že vůbec nelze poznat, o co konkrétně jde (viz některé body usnesení rad a zastupitelstev).

Mimochodem, usnesení z rad i zastupitelstev jsou momentálně neúplná, nejsou totiž na netu zveřejněny všechny (myslím ty z minulého volebního období), mohl by to, prosím, webmaster napravit?"

Autor: Jurčíková

Místní část: KychováVloženo: 28.6.2007 22:10:01

"Zdravím a přikládám pár dotazů na pana starostu.

1. Vzhledem k tomu, že běží čas pro získávání peněz z evropských fondů EU na nejrůznější projekty, zajímalo by mě, jestli vedení obce pracuje na nějakých projektech, které by se tímto způsobem daly zafinancovat, a pokud ano, tedy konkrétně na jakých (kromě tzv. ""Komunitního centra"" o němž jste již informoval níže a s jehož výstavbou momentálně nesouhlasí poměrně velká část zastupitelů, takže vůbec není jisté, jestli se tato stavba v budoucnu zrealizuje).

2. Dále by mě zajímalo, kdy vyjde další číslo Huslenského zpravodaje, který má občany informovat o aktuálním dění v obci.

3. A do třetice by mě zajímalo, jak Vy a pan místostarosta vidíte další spolupráci s obecním podnikem Služby obce Huslenky s.r.o., když z vašeho dosavadního jednání lze poznat negativní a odmítavý postoj k této firmě a zvláště k jeho ředitelce M. Koudelové.

Děkuji Vám za konkrétní a věcné informace.

Helena Jurčíková, zastupitel obce Huslenky"

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Na pracovním zasedání se snažim všechny zastupitele informovat o všem co co se v obci děje. Zpravidla pracovní zasedání jsou svolávána po zasedání OR,aby informace zastupitelům byly aktualní. Jsem překvapen, že zastupitelka, která pravidelně navštěvuje tato jednání nemá ucelené informace.EU - čerpání peněz - v současné době se spolupracuje s vedením Hornovsacké dráhy /p. Kalabus/- cykloztezka od kostela přes Bařiny až po spojnici Černé a navázání na hlavní cyklozkezku.
Hlavní cykloztezka spojující Hovězí a Halenkov po hrázi Bečvy, prodloužení vodovodní řádu v lokalitách Losové(právě probíhá), Bratřejůvka, Uherská, Černé,. Čistá řeka Bečva - kanalizace Huslenky. Půdní vestavba na ZŠ Huslenky. Osobně jsem zaslal elektronickou poštou zastupitelům vyhlášené dotační tituly, které by se daly využít pro naší obec. Nedostal jsem žádné vyrozumění. Musíme si uvědomit, že vyhotovení projektu platíme z obecního rozpočtu, a žádný projekt není hrazen 100%. Musíme přispívat v rozmezí 20 - 40%.
Zpravodaj v munilosti vycházel 2x ročne - plánovaný rozpočet cca 30.000.-Kč.Náklad na jedno vydání činí cca 9.000.-Kč,plánujeme vydat v měsíci září - říjnu publikaci k 120 výročí založení ZŠ.Informace dostávají naší občané pravidelně /místní hlášení, informace na vývěskách, www stránky obce - www.huslenky.cz -/.
Spolupráce se SOH byla již na zasedání OR několikrát projednávána a bude znovu na programu následujícího zasedání OR.

Autor: Luke

 |  email

 |  web

Místní část: TisovéVloženo: 28.6.2007 06:12:42

Žvyknou si

Autor: zdee

Místní část: HřebíkVloženo: 27.6.2007 23:39:45

No nevim jak by to nesly nejaké ty tetičky, když by sa na ně z rozhlasu vyvalilo jak vzývajů satana ogaři z Kychove :-)

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 17 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky