Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 26,0 °C   Černé 20,8 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: čáp

Vloženo: 9.9.2007 23:25:18

Mimochodem mě to celkem nevadí,ale Kanonýr Huslenský je znechucen že nemůže používat xichty.

Autor: čáp

Vloženo: 9.9.2007 23:23:16

Dobrý večer ve spolek.
Jiří,klikám na xicht a nic,jak je to možné?
Používám Mozilla Firefox 2.0.0.6 :-))

Reakce OÚ: Jiří Světinský

Vloženo: ???

Komentář webmastera: to bude tou Mozillou. Zatím jsem neměl čas to řešit ale do budoucna s tím něco udělám...

Autor: Helena Jurčíková

Místní část: KychováVloženo: 9.9.2007 22:21:06

"Zastupitelé mají tedy tyto možnosti:

a) schválí stavbu Centra v Huslenkách ""U váhy"" - největší šance získat dotace z EU, protože na toto místo existuje územní rozhodnutí a již běží řízení o stavebním povolení. V tomto směru má tedy obec připraveny skoro všechny dokumenty a je oproti projektům jiných obcí (které třeba nemají ještě vyřízeno vše potřebné) ve výhodě, neboť je ""lépe připravená"" a šanci získat ty peníze má větší.Nevýhodou je (dle mého) nevhodné místo (příliš blízko silnice, malý prostor pro expanzi, je to na okraji, nikoliv ve středu Huslenek) a snad i obsah budovy.

b) schválí stavbu Centra někde jinde - např. na Střelnici, tady se šance získat peníze z EU poněkud snižuje, protože by se muselo zažádat o nové řízení o územním rozhodnutí i o stavebním povolení, celá věc by se posunula, mezitím by i jiné obce dodělaly potřebné dokumenty a na ten balík peněz by nás prostě bylo víc.Výhodou by naopak byl velký plac,v klidné zóně, poměrně ve středu obce, kde by se postupem času mohlo něco dobudovat.

c) neschválí stavbu Centra - v tom případě se nic stavit nebude a protože Centrum je jeden z mála projektů, které má obec nachystané pro dotace z EU, dotace z EU nebudou žádné.

O tom, jak vše dopadne, by se mělo rozhodovat na nejbližší veřejné schůzi.

Zase se budu opakovat (a asi i pobuřovat, což mi žádnou velkou radost nedělá ) , ale na celém problému mě vadí hlavně to, že o této akci nebyl ze strany vedení obce za poslední dva roky nikdo adekvátně informován, ani zastupitelé ani občané (a přitom se Centrum má stavit pro ně). Jak mohou zastupitelé hledat řešení a přemýšlet, jak problém co nejkonstruktivněji vyřešit, když nemají k dispozici žádné informace? Přitom existuje nespočet možností, jak informovat (internet, zpravodaj, letáky apod.).

Takže tolik k vašim dotazům. Pěkný den. H.Jurčíková, zastupitelka obce"

Autor: Helena Jurčíková

Místní část: KychováVloženo: 9.9.2007 22:16:32

"1) místo

-část zastupitelů nesouhlasí, aby tato budova stála na místě dolů ""U váhy"", důvody jsou různé:např.zastupitel A.Trtík poukazuje na to, že je to moc blízko silnice a že by zde měla vést v budoucna nová cesta, já osobně mám za to, že toto místo není vhodné zejména proto, že pokud okolo této budovy budeme chtít zbudovat v budoucnu ještě něco jiného (protože mít barák za dvacet miliónů a v něm pouze knihovnu, sál, internet. místnost je dost málo), mělo by to být na místě, na kterém jde expandovat, tj. rozšiřovat se. Prostor ""U váhy""je dost stísněný už teď.Další věcí je i to, že tento prostor je sice momentálně ""středem obce"",je tam pošta, kostel atd., z geografického hlediska jde však o okraj obce, nikoliv o její střed.Obec Huslenky je rozlehlá a skládá se z konce dolního (Uherská,Tisové, Údolí,Darebňa, Hřebík + všechny údolí za Bečvou atd.), středu (Bařiny, Zbeličné) a konce horního (Kychová, Pod Černým, Bratřejůvka, Černé). Já nechci občany dělit na horní, střední a dolní, ale pokud je obec tak velká a chce dělat Centrum, které by ty občany mělo dát trochu dohromady, tak si myslím, že udělat ho na místě, které je přijatelné pro všechny, není vůbec špatný nápad.Takové místa jsou vhodná dvě: na Bařinách pod školkou (tam je ale problém, že pozemky nejsou obecní a musely by se vykoupit od vlastníků) a nebo např. na Střelnici.

2) obsah

-některým zastupitelům zase vadí, že v této budově bude jen knihovna, internet. místnost a sál a jinak nic, a řeší to, jestli má vůbec smysl sáhnout po penězích z EU a postavit pak na desítky let budovu, která si na sebe nevydělá a tak bude dlouhodobě zatěžovat obecní rozpočet.V otázce obsahu Centra zatím sama nevím, co je lepší.Pokud by se do budoucna vedle ní nepostavilo nic jiného, tak si myslím, že mít budovu, ve které budou jenom tyto tři věci, je pro obec neprozíravá investice. Otázka je, kdy se bude stavět něco jiného a jestli na to kdy budou peníze?Fakt nevím....Dobrý nápad mi přišel i nápad p. Trtíka, který navrhoval, aby se na pozemcích pod školkou naplánovala nová škola. Pokud bychom (třeba i za deset, dvacet let) tam tu školu teoreticky postavili, takovýto objekt (sál, knihovna, internet) by byl vedle školy velmi vhodný.Jenže pod školkou jsou pozemky soukromých vlastníků a asi není moc reálné tyto pozemky rychle vykoupit, vyřídit územní rozhodnutí a stavební povolení, aby jsme dostali peníze z EU a Centrum tam mohlo stát.

Pro úplnost také dodávám, že někteří zastupitelé jsou naopak pro stavbu Centra a nevidí problém ani v místě ani v obsahu."

Autor: Helena Jurčíková

Místní část: KychováVloženo: 9.9.2007 22:14:11

V listopadu 2006 pak začalo pracovat zastupitelstvo nové, do kterého jsem byla opět občany zvolena. Otázka Centra byla poprvé mezi zastupiteli řešena až v březnu 2007 a to nikoliv v tom smyslu, že bychom projednávali přímo tuto otázku, ale v souvislosti se schvalováním položky v obecním rozpočtu- zaplacení za projektové práce firmě AV PROJEKT. A tehdy se ohledně Centra rozvířila v novém zastupitelstvu debata, která pokračuje doteď.

Asi největší problémy ohledně Centra jsou tyto:

1) místo, kde má Centrum stát
2) obsah Centra

Autor: Helena Jurčíková

Místní část: KychováVloženo: 9.9.2007 22:07:42

"3. Vzdělávací a komunitní centrum

Otázka ""Centra"" se začala řešit už v minulém volebním období (v tomto období jsem byla v zastupitelstvu i já). Už tehdy se vědělo, že určité projekty obcí půjdou zafinancovat z fondů EU. V roce 2003 byl obecním zastupitelstvem schválen tzv. ""Program obnovy vesnice"", ve kterém, mimo jiné, stojí, že by se mělo zkulturnit prostředí ve středu obce, čímž mělo tehdejší zastupitelstvo na mysli dolní část obce ""U váhy"" (tam, co je obchod Trlica či pošta). V původním plánu obce bylo, aby se tam postavila budova, kde bude obecní úřad, pošta, sál pro veřejnost, místnosti pro podnikatelské subjekty apod. Na základě debat v zastupitelstvu byly vypracovány studie, jak by taková víceúčelová budova měla vypadat. Studie, pokud si vzpomínám, byly zastupitelům předloženy dvě, poněvadž to však byly stavby velmi finančně nákladné, upustilo se od nich.

Problém Centra spočíval hlavně v tom, že pokud obec chtěla, aby bylo z větší části zafinancováno z peněz EU, musela se podřídit tomu, jaký dotační titul je EU podporován. Zjednodušeně řečeno jde o to, že EU dá peníze pouze na projekty, které jsou v souladu s podmínkami, které EU stanoví (tzv. dotační titul).V realitě to tedy bylo tak, že plán obce postavit budovu, kde bude obecní úřad, pošta, podnikatelé, služby atd. nevyšel, protože takovou stavbu EU nepodporovala.Hledaly se tedy další možnosti, jak by Centrum mělo vypadat, aby šlo zafinancovat z peněz EU.Na základě dalšího vývoje byl poté zpracován projekt Vzdělávacího a komunitního centra firmou AV PROJEKT s.r.o..V tomto objektu by podle projektu měl být sál, knihovna a internetová místnost + sociální zařízení. Takovýto objekt má šanci, že by mohl být asi z 80% zafinancován z peněz EU.

Co se týká dokumentů ohledně Centra, tak někdy na podzim 2006 bylo na tuto stavbu vydáno územní rozhodnutí a už od října 2006 se na základě rozhodnutí obecní rady vypracovávala dokumentace pro stavební povolení. V současné době probíhá řízení, na jehož konci by mělo být vydáno stavební povolení pro tuto stavbu.

Z výše uvedeného vyplývá, že otázka Centra zasahuje do dvou volebních období - do minulého i do současného.Co se týká starého volebního období, tak obecní zastupitelstvo nikdy oficiálně neschválilo stavbu konkrétního objektu, který naprojektovala firma AV PROJEKT (jak vyplývá z usnesení zastupitelstev z minulého volebního období). Podstatné věci byly rozhodovány obecní radou s tím, že obecní zastupitelstvo vždy na veřejné schůzi pouze vzalo na vědomí postup prací na Centru.Není bez zajímavosti, že zastupitelé v minulém volebním období byli o Centru, po celkem průběžném informování, naposledy informováni v únoru 2005. Do konce volebního období zbýval rok a osm měsíců a za celou tuto dobu si nejsem vědoma, že bych ze strany tehdejšího vedení dostala jako zastupitel nějaké informace o této otázce."

Autor: Helena Jurčíková

Místní část: KychováVloženo: 9.9.2007 22:02:41

"Zdravím a odpovídám na níže uvedené dotazy. Poněvadž, jako řadový zastupitel, nejsem přímo účastna konkrétních jednání obce v jednotlivých záležitostech a mám tudíž informace pouze zprostředkované, je možné, že v některých otázkách odpovím ne úplně přesně. Když tak by mě mohl doplnit starosta.....

1. Vyvážení odpadů 1x za 14 dní

Vyvážení odpadů 1x za 14 dní schválilo, na návrh vedení obce, obecní zastupitelstvo v prosinci 2006. Hlavním důvodem bylo snížení nákladů, které obec musí vynakládat na odpadové hospodářství. Jestli se tímto náklady skutečně snížily, se zjistí až po nějaké době fungování tohoto režimu.Protože náklady se evidují, nebude těžké posléze porovnat, která varianta je výhodnější. V obecním zastupitelstvu se otázka svozu odpadů projednávala, pokud mě paměť neklame, pouze okrajově na poslední veřejné schůzi, která proběhla teď v srpnu 2007. Zastupitel F. Halaš na ní navrhoval, aby se obec navrátila k předchozímu režimu, tj. ke svozu 1x za týden. Odůvodnil to tím, že lidé odpadky pálí, že je nepořádek u popelnic apod. O tomto návrhu se nehlasovalo, neboť ze strany vedení (Ing. Pokorný) bylo řečeno, že nejprve by měla obecní rada vypracovat materiál, ve kterém se posoudí, která varianta je vhodnější a pak se to teprve bude řešit v zastupitelstvu. Z výše uvedeného vyplývá, že dokud obecní zastupitelstvo nerozhodne o jiném způsobu vyvážení odpadů, bude platit ten způsob, který byl schválen v prosinci 2006, tj. svoz 1x za 14 dní.


2. Kanalizace obce v části Kychová, Pod Černým, Bratřejůvka a Černé

Jak všichni víme, čeká obec velká a náročná akce, tj. vybudování obecní kanalizace (tzv. ""Čistá řeka Bečva""). V současnosti je tato stavba naprojektována z Darebně po mateřskou školku na Bařinách. Pro části Kychová, Pod Černým, Bratřejůvka a Černé projekt zatím neexistuje. Na tuto skutečnost jsem poukázala na poslední veřejné schůzi v srpnu 2007. Podle mých nejčerstvějších informací od Ing. Daniše, tj. osoby pověřené obcí k projednávání všech záležitostí v souvislosti s kanalizací, byl Ing. Daniš ze strany obce minulý týden pověřen, aby u firmy Voding Hranice s.r.o. objednal vypracování projektu na tyto části. Nic bližšího zatím nevím..."

Autor: bařinan

Místní část: BařinyVloženo: 7.9.2007 13:10:29

Paní jurčíková. Mužu vás poprosit o informace zda se bude svážet odpad pořád co čtrnást dní,doopravdy se kanalizace pro černé bratřejuvku a kychovou dělat nebude a co to ,centrum,co nikdo nechce. děkuji za odpověd a krásný den bařinan

Autor: obyvatel Kocourkova...

Vloženo: 5.9.2007 11:08:37

Třeba by lidé chtěli vidět i sumu za sponzoring na Krále 2007, případně i s doklady...jsou to veřejné listiny a mohou se bez vytáček taky na webu zveřejnit.
Ale za dary se musí taky platit berňáku...tak neuvidíme nic...asi uspořádám mtb krále 2008 pozvu si 1tis závodníků, dám tam startovné 500 a budu celý rok v balíku?????nějaké sponzory ukecám a nebudu vědět, co s tím...asi odletím pak na Seyshely....

Autor: František

Vloženo: 5.9.2007 10:35:54

Proč je diskuse MTB uzavřena? Pan Varaja se něčeho bojí? Dluží odpovědi na některé otázky. Byl by tak hodný a odpověděl by tedy na této diskusi? Kdyby zapomněl na co - tak otázka zněla - Na základě jakého povolení či živnostenského listu se může organizovat takovýto závod jaký organizuje on. Nebo je to tajné?
Díky

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 25 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky