Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 26,8 °C   Černé 21,2 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: Mišun

Vloženo: 27.9.2007 22:29:14

No vidíš, Slávku, že přesto mu nedám pokoj, protože jsem ho proto volil, aby do těch problémů šel. Doba se mění a lidi asi taky. Nebo mu zakázal místostarosta? Z toho jsem nevydoloval ani písmeno. Držel a drží příkladně bobříka mlčení. Nemyslím si , že by to nezvládl napsat, už byl prý viděn, jak sedí u PC, ale jen že seděl... Hezký den všem, i starostovi.

Autor: slávek

Vloženo: 27.9.2007 19:53:48

Mišune ty už si nepochopil,že kde jsou problémy starosta do toho nejde? Tak ho prosím Tě takovýma prkoninama neobtěžuj.

Autor: slávek

Vloženo: 27.9.2007 18:23:24

kanonýre beru to ,že seš postavil k tomu jako chlap.To si vážím.čao.

Autor: Mišun

Vloženo: 27.9.2007 18:14:48

"Tož starosto, kdosi tady cigání. Já věřím více Mgr. Jurčíkové. Kdo tedy kápne božskou? Ze strany vedení obce tu není ani řádka o projektu ""Centrum"", to má zachraňovat řadová zastupitelka? To mlčení smrdí nějakými osobními zájmy, alespoň mne to tak napadá a je mi z toho smutno. Jednání dnes a denně - hezky - po 26ti měsících? Sakryš to to letí... Další miliónový nápad je, že tam bude internet. To si mám představit jak? Bude tam celodenní provoz zdarma, nebo např. 3 hod. týdně a placené. Pokud by to mělo sloužit návštěvníkům Huslenek, musí být přístupný alespoň od rána do večera. Pak je tu otázka servisu kolem. Možnost občerstvení - narazíme na hygienické předpisy (viz nemožnost svateb apod. kvůli zázemí) a nutnost stálé obsluhy zřizovatelem. Jinak je to k ničemu. Občané, kteří internet chtěli už jej zpravidla mají i bez přičinění obce - jak jsem už kdysi podotkl, už dříve někteří zastupitelé (dnes i na vyšším postu v obci) prohlásili - na co asi bude komusi jakýsi internet a k čemu by ho potřeboval. Asi proto, aby jej občané neměli doma a museli chodit do ""Centra"". Jen tak mimochodem, chtěl bych vidět, jak by tam někdo použil např. el. bankovictví a nedostatečně zabezpečený počítač mu sebral přístupové jméno a heslo a on pak žaloval provozovatele. Takže shrnuto podtřženo: sál bude přednáškový - budeme pravidelně školeni a školeni, nevím sice o čem (doufám, že ne oddanosti OR a vedení obce), knihovna - budiž, ta je vždy ztrátová, ale povznáší to ducha a vzdělává, internet - viz výše. Vypadá to na ryze ztrátový podnik. Kolik obec zaplatí jen za otop, jaké budou ostaní provozní náklady? Školící místnosti můžeme mít na Celnici včetně zázemí, veřejný internet by se taky dal s jedním dvěma PC někam stčit, no a knihovna se dá postavit nová i jako přístavek např. ke školce či škole - mělo by to však jeden háček, kdosi by neměl pomník a jiný zakázku."

Autor: anonym

Vloženo: 27.9.2007 14:31:22

já bych místo nějakého centra nechal postavit radar a byl by klid.

Autor: Jurčíková H.

Místní část: KychováVloženo: 27.9.2007 10:12:03

"Jinak ještě aspoň stručně další fakta o Centru:

- podle projektu má stát zhruba 15 000 000,-Kč
- na otázku zastupitelů, kolik bude stát provoz, nedokázal projektant zatím odpovědět
- v Centru je sál, který ale asi nebude sloužit svatbám a oslavám (jak tady někdo poukázal na diskuzi) a to kvůli tomu, že tyto akce musí mít zajištěny zázemí typu ""jídlo, pití"". V této budově prostory, které by toto poskytovaly, chybí (nejsou naprojektovány). Jde spíš o sál na přednášky, na cvičení, lehké sporty (pinčes a tak) apod. Pokud by v této budově bylo toto zázemí naprojektováno, posuneme se tím v nákladech směrem nahoru, protože bychom museli dostát velmi přísným hygienickým požadavkům na takovéto prostory.
- Centrum bude stát na místě, kde je teď obchod Trlica, kadeřnice, cukrárna atd, takže tyto služby, pokud se bude stavit, přestanou fungovat
- akce v této budově by měly být vzdělávacího typu (knihovna, internet, přednášky atd.), takže se obec musí dopředu připravit na to, že to bude objekt, který bude spíš dotace potřebovat, než, že by na sebe sám vydělával
- EU zaplatí jen část peněz, část musí obec doplatit z vlastního rozpočtu (cca 3 - 6 mil korun - toto je ale jen můj odhad)

Také jsem velmi potěšena pěknými příspěvky občanů, jak by šlo třeba nějaké věci v obci řešit. Nápad mít valašské dřevěné centrum je moc zajímavý. Co se týká služeb, mám za to, že naše obec je tak roztahaná, že aspoň základní služby (obchod apod.) by měly být na obou koncích, protože jinak to vždycky někdo bude mít daleko. Dolní část U Váhy (pokud se tam Centrum neschválí) bych řešila tak, že by se měl povolat nějaký architekt, který na tomto místě navrhne pěkný a vkusný klidný prostor, posezení, lavičky a tak (třeba ve valašském stylu) a služby bych soustředila na druhou stranu tam, co je teď Jednota (vedle bytovky), třeba by šla nějak nadstavit, co já vím. Nějaké centrum by asi obec potřebovala, otázka je, co by v něm mělo být. Asi obecní úřad, pošta, obchůdky. A místo je asi nejvhodnější pod mateřskou školkou na Bařinách, protože to má tu výhodu, že už je tam školka, doktorky a kousek dál základní škola. Takže při vyřizování by se to všechno vzalo jedním vrzem (zavedu děcko do školky, skočím si k zubařce, zaplatím na obci popelnice, pak si skáknu třeba na manikúru a do textilu, nakonec nasednu u školky na autobus a jedu dom). Pokud by to bylo na Střelnici, muselo by se chodit na x míst (na poštu dole, na úřad na Střelnici, k doktorce na Bařiny - celý den v trapu). Je to fakt, jak někdo napsal, z neruky a bude to otravovat. Upozorňuji, že se bavíme o daleké budoucnosti, protože jak začne reálná skutečnost typu kanalizace, cyklostezky atd., tak tyto věci se asi řešit nebudou. Ale bavit se o nich můžeme, ne?

To je vše, pěkný den."

Autor: Jurčíková H.

Místní část: KychováVloženo: 27.9.2007 10:06:18

"Jakmile se někteří noví zastupitelé v březnu 2007 dozvěděli o Centru, byli proti stavbě této budovy. Proto se dohodlo, že otázka musí být do budoucna podrobněji prodiskutována. Na 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12.3.2007 proběhla nezávazná debata o Centru, někteří zastupitelé opět nesouhlasili s jeho výstavbou. Kupodivu 26.3.2007 vydala obec písemný dokument, ve kterém stojí, že ""obec Huslenky souhlasí s výstavbou komunitního a vzdělávacího centra""(?!). Tento dokument je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

Další neoficiální schůzka proběhla v dubnu, kde nám bylo oznámeno, že vše je těsně před zahájením řízení o stavebním povolení, neboť již všechny dotčené orgány, které se mají vyjadřovat, daly ke stavbě svůj souhlas a čeká se jen na vyjádření úřadu životního prostředí.

V srpnu proběhlo další obecní zastupitelstvo, kde zastupitel Trtík písemně předložil, že nesouhlasí s výstavbou Centra, protože tato stavba nebyla schválena novým zastupitelstvem a podle územního generelu Zlínského kraje má v tomto místě stát nová cesta (která se má postavit do r. 2030). Na konci srpna byla svolána porada na obec, kde se opět řešilo Centrum a kde byl přítomen i jeho projektant. Na této schůzce šlo vlastně o to, že se nabízí velká šance získat peníze z EU a jestli do toho tedy půjdeme nebo ne.A tam právě zastupitelé vyjadřovali své názory, které jsem pak prezentovala tady na webu.

Celý problém vidím v tom, že kdyby se podstatné otázky ohledně Centra vzájemnou diskuzí řešily dříve (myslím v těch dvou letech nazpět), mohlo se už dávno dojít k rozumnému řešení a my jsme teď nemuseli mít ""nůž na krku"" v tom smyslu, že když neschválíme Centrum U Váhy, kde už je dokumentačně téměř vše vyřízeno, tak zaviníme, že nebudou peníze z EU.

A když obec řeší dilema, jestli tuto šanci využít nebo pustit, proč se tedy nehledají i jiné možnosti dobré pro Huslenky (mimo kanalizaci a cyklostezky), které by šly z peněz EU zafinancovat? Vždyť je rok 2007 a fondy mají být otevřeny do r. 2013?"

Autor: Jurčíková H.

Místní část: KychováVloženo: 27.9.2007 10:03:36

"Zdravím všechny.

Pan starosta opravdu nelže, když říká, že zastupitelé jsou o Centru informováni. Položme tedy otázku jinak. Nikoliv ZDA jsou zastupitelé informováni, ale OD KDY jsou informováni??? Příslušnými obecními dokumenty, tj. usneseními obecní rady a zastupitelstva lze doložit, jak se za zhruba poslední dva roky o Centru jednalo.

V únoru 2005 se na 19. zasedání obecní rady schválilo, cituji: ""Rada schvaluje pokračování v projektových pracích fy Chytil a syn na akci Vzdělávací a komunitní centrum do Územního rozhodnutí"". Přesto, že toto bylo schváleno obecní radou, je možné (přesně už si to nepamatuji, ale lze to zjistit z prezenční listiny), že jsem tohoto jednání byla účastna i já (a tudíž o tom byla informovaná), protože v té době byly zasedání obecní rady rozšířené o členy zastupitelstva. Rozhodovací pravomoc měla jenom rada, ale problémy se konzultovaly mezi všemi přítomnými zastupiteli. Takže to bylo v únoru 2005.

Poté nastala pauza v délce 1 rok a 8 měsíců !!!???

4.října 2006 obecní rada na svém 35. zasedání schválila, cituji: ""rada schvaluje Smlouvu o vypracování dokumentace pro stavební povolení na vzdělávací a komunitní centrum obce Huslenky mezi obcí Huslenky a AV PROJEKT s.r.o. za 150 000,- Kč bez DPH"". Na této radě byli přítomni pouze tři radní, já jako řadový zastupitel jsem přítomna nebyla, neboť tato rada již o obecní zastupitele rozšířena nebyla.

Pak začalo nové volební období, ve kterém byli noví zastupitelé poprvé o Centru informováni 5. března 2007 a to nikoliv tak, že by se probírala otázka Centra jako taková, ale pouze v souvislosti se schválením položky v rozpočtu - zaplacení 300 000.- Kč za vypracování projektu Centra fy AV PROJEKT.

Období únor 2005 až březen 2007 tak dává dohromady 26 měsíců, což dělá dva roky a dva měsíce. Za tuto dobu se mohlo diskutovat, posuzovat vývoj, mohlo se oslovit veřejné mínění apod., nic z toho se ale nestalo."

Autor: ludmila

Místní část: KychováVloženo: 27.9.2007 06:43:22

Dobré ráno, zapojuji se do debaty o informovanosti občanů o dění v obci a ptám se, zda tím, že pan starosta sdělí v rámci této diskuze, že zápisy z jednání OR a OZ jsou na internetových stránkách, považuje tuto otázku za vyřešenou. Myslím, že občané mají právo vědět v jakém stádiu se tento projekt nachází - zda třeba lze ustoupit od stavby centra, kolik doposud vlastně tato akce obec stála, a jesli není někdy lepší tratit méně na startu, než později stát před nevyužitou stavbou a přemýšlet, kde vzít peníze na provoz a co v ní vlastně provozovat.
Uvažujete o stavbě, která má řešit i prostory nové knihovny. Zajímá se třeba vedení obce, jak je vybavena knihovna stávající, jaká je návštěvnost a zda není pro občany snazší vypujčit si knihy z bohatě zásobené knihovny ve Vsetíně?
Je zajímavé dívat se na výsledky ankety zda stavit, či nestavit. Zajímalo by mne, zda ti, kteří hlasovali, jsou opravdu informováni a vědí, o čem hlasují.
Přeji krásný podzimní den.L.

Autor: rodina z Huslenek

Vloženo: 26.9.2007 14:58:22

vážený pane Hradile...ne že bychom nějak zmenšovali význam vašich slov,ale bydlíme na huslenkách 17 let a zatím nemáme pocit,že by tu něco tak hrozně zapáchalo,že by nebylo radno zde žít.....
Takže pokud se vám tady nelíbí,zůstaňte doma v Kroměříži,tam je určitě vzduch čistý.... spokojená rodina Z Huslenek

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 19 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky